این دستگاه مجازی، چندین لینک اینترنت را با هم تجمیع کرده و به صورت یک لینک با پهنای باند مجموع تحویل سازمان می دهد. علاوه بر آن، قابلیت های Redundancy (جابجایی ترافیک در صورت قطعی اینترنت)، Unequal Load sharing (تقسیم ترافیک به نسبت پهنای باند روی مسیرهای اینترنت) و استفاده بهینه از پهنای باند (جابجایی ترافیک در صورت congest بودن هر یک از لینک های اینترنت) را نیز در اختیار سازمان قرار می دهد. از دیگر ویژگی های این محصول، قابلیت PBR (تعیین دستی مسیر ترافیک) و dynamic PBR (تعیین دستی مسیر ترافیک و جابجایی آن در صورت قطعی) هستند.

rITE1

صورت مساله و مشکلات :

خیلی از سازمانها برای اطمینان از در دسترس بودن اینترنت، از چندین سرویس دهنده اینترنت و یا ISP مختلف سرویس اینترنت دریافت می کنند تا در صورت قطع شدن هر یک از آنها همچنان بتوانند از سرویس های اینترنت بهره مند شوند. اما متاسفانه با مشکلات زیر مواجه هستند

  • عدم استفاده از پهنای باند مجموع توسط یک کاربر : یک کاربر نمی تواند از پهنای باند مجموع استفاده کند. به عبارت دیگر علی رغم اینکه چند لینک اینترنت با پهنای باند های مختلف در سازمان وجود دارد، اما یک کاربر به تنهایی قادر به استفاده از مجموع پهنای باند سازمان نیست.
  • تقسیم دستی ترافیک روی مسیرهای اینترنت : یکی از مشکلات اصلی سازمانهایی که بیش از یک لینک اینترنت در اختیار دارند، تقسیم ترافیک اینترنت روی لینک های اینترنت است که معمولا به صورت دستی انجام می شود. بدین معنی که برای استفاده بهینه از پهنای باند اینترنت، به صورت دستی ترافیک کاربران مختلف روی لینک های مختلف اینترنت پخش می شود.
  • جابجایی دستی ترافیک اینترنت در زمان قطعی و اتصال مجدد اینترنت : بدیهی است در چنین شرایطی اگر اینترنت یکی از ISP ها قطع شود، به صورت دستی ترافیک روی دیگر مسیرهای اینترنت جابجا خواهد شد. همچنین با اتصال مجدد اینترنت، ترافیک مجددا به صورت دستی روی ISP مورد نظر برگردان خواهد شد.
  • جابجایی دستی ترافیک اینترنت در صورت پر شدن ظرفیت اینترنت :یکی از مشکلات پیچیده تر این سازمان ها مدیریت پهنای باند و تقسیم ترافیک اینترنت با روش سعی و خطا است تا بهترین کارایی از ظرفیت لینک های اینترنت گرفته شود. بدین معنی که پیدا کردن این پاسخ که ترافیک اینترنت مربوط به کدام بخش از سازمان روی کدام ISP قرار داده شود تا نیازهای همه بخش های سازمان به درستی پوشش داده شود و در عین حال استفاده بهینه از ظرفیت لینک های اینترنت شود، کمی دشوار است و نیاز به دانش کافی از نیازمندیهای اینترنت بخش های مختلف سازمان و کمی هم بکارگیری مکانیزم سعی و خطا است که کار را دشوار می کند.

با این وجود شرایطی پیش می آید که پهنای باند یکی از لینک های اینترنت کاملا پر است در حالی که ظرفیت دیگر لینک های اینترنت بدون استفاده و بدون ترافیک در حال هدر رفتن هستند.

ویژگی های محصول :

محصول rITE شرکت رایکا دارای ویژگی های زیر است:

1- تجمیع اینترنت  Internet Link Aggregator

دستگاه مجازی rITE، چندین لینک اینترنت را تحویل می گیرد و یک لینک اینترنت تحویل سازمان می دهد. اینکار مدیریت پیکربندی و طراحی شبکه را ساده می کند. ضمنا یک شخص به تنهایی پهنای باند مجموع را در اختیار خواهد داشت.

2- تجمیع پهنای باند و تقسیم ترافیک اینترنت به نسبت پهنای باند (Internet Bandwidth Aggregator and Internet Unequal Load Sharing)

یکی از وظایف مهم rITE تقسیم ترافیک بین لینک های اینترنت به نسبت پهنای باند آنهاست. بدین معنی که اگر ظرفیت یکی از لینک های اینترنت دو برایر دیگری باشد، به همان نسبت ترافیک را بین لینکهای اینترنت پخش می کند.

از دید کاربران، پهنای باند اینترنت سازمان مجموع پهنای باندی است که از لینک های مختلف وارد سازمان می شود

3- جابجایی ترافیک اینترنت در صورت قطعی اینترنت Automatic Failure Recovery

دستگاه مجازی rITE، مرتبا وضعیت اینترنت را هم با icmp و هم با dns چک میکند و چنانچه دسترسی آن در هر نقطه از مسیر قطع شود، به صورت اتوماتیک ترافیک ها را بین دیگر مسیرهای اینترنت پخش می کند و کاربر متوجه قطعی اینترنت نخواهد شد.

4- جابجایی ترافیک اینترنت در صورت پر شدن ظرفیت هر یک از لینک های اینترنت Internet Traffic Engineer

این قابلیت نیز در این دستگاه گنجانده شود که اگر ظرفیت هر یک از لینکهای اینترنت پر شود، ترافیک به صورت اتوماتیک بین دیگر مسیرها پخش می شود. به عبارت دیگر با این شرایط مواجه نخواهید شد که ظرفیت یکی از لینکهای اینترنت پر شده باشد و در عین حال دیگر مسیرهای اینترنت بلا استفاده و هدر بروند.

5- مسیریابی بر اساس سیاست Policy Based Routing

علاوه بر اینکه ترافیک های اینترنت کاملا به صورت دینامیک روی rITE کنترل می شوند اما این قابلیت وجود دارد تا در صورت لزوم، ترافیک بعضی از نودهای شبکه فقط از مسیر اینترنت خاصی جابجا شوند و حتی در صورت قطعی آن اینترنت نیز به مسیر دیگری برگردان نشوند. این ویژگی خصوصا برای سرورهایی مناسب است که فقط با آدرس های اینترنتی یکی از ISP ها روی اینترنت publish شده باشند و بنابراین فقط باید روی همان اینترنت ترافیک جابجا نمایند.

6- مسیریابی داینامیک بر اساس سیاست Dynamic Policy Based Routing

این قابلیت نیز در این دستگاه گنجانده شده است تا مسیر خاصی برای ترافیک های اینترنت نودهای خاصی از شبکه در نظر گرفته شود اما در عین حال که ترافیک های اینترنت این نودهای خاص روی مسیرهای از پیش تعریف شده جابجا می شود، اگر اینترنت آن مسیر قطع شود، ترافیک آن نود های خاص روی دیگر مسیرها برگردان خواهد شد. این کاربرد برای زمانی مناسب است که شرایط کیفی اینترنت ها یکسان نیست و بنابراین حتما علاقه مند هستید با توجه به میزان اولویت کاربران سازمان، ترافیک اینترنت آنها را به صورت دستی روی مسیرهای اینترنت با کیفیت های مختلف پخش نمایید اما در عین حال انتظار دارید اگر مسیر هر یک از اینترنت ها قطع شود، همچنان آن کاربران بتوانند از سرویس اینترنت استفاده کنند و متوجه قطعی اینترنت نشوند.

7- ماژولار بودن سرویس ها

همه سرویس های فوق به صورت همزمان قابل استفاده است. بدین معنی که به صورت عادی ترافیک کاربران به صورت داینامیک روی مسیرهای اینترنت و به نسبت پهنای باند پخش می شود و در صورت قطعی و یا پر شدن ظرفیت هر یک از اینترنت ها، کاربران با قطعی اینترنت مواجه نخواهند شد (Internet Traffic Engineering and Automatic Failure Recovery). اما در عین حال می توانید ترافیک بعضی نودهای خاص را روی مسیرهای خاصی هدایت کنید (Policy Based Routing) و همچنین می توانید برای بعضی از کاربران، اینترنت خاصی را اولویت دهید و در صورت قطعی آن اینترنت، ترافیک آن دسته از کاربران روی دیگر مسیرهای اینترنت پخش خواهد شد (Dynamic Policy Based Routing)

8- عدم محدودیت در تعداد لینکهای اینترنت

تعداد لینکهایی اینترنتی که قابل اتصال به rITE هستند، قابل توجه است و در عمل محدود کننده نیستند. بنابراین می توانید انتطار داشته باشید که از دو، سه و یا حتی تعداد بیشتر ISP، سرویس اینترنت دریافت نمایید و توسط rITE تجمیع نمایید.

9- انواع توپولوژی قابل استفاده در rITE

  • اجرای NAT روی Modem Router

در این توپولوژی که معمولا در محیط های کاری کوچکتر با آن مواجه هستیم، اینترنت از طریق مودم روتر وارد سازمان می شود. و خروجی مودم روترها وارد rITE شده و پس از تجمیع وارد شبکه LAN می گردد. در این شیوه، NAT روی دستگاه مودم روتر انجام می شود. چگونگی اتصال به LAN با هر توپولوژی امکان پذیر می باشد.

nat modem

  • اجرای NAT روی rITE

در این شیوه که معمولا در سازمانهای بزگتر شاهد آن هستیم، اینترنت از طریق لینک فیبر و یا وایرلس وارد سازمان می شود. در این نوع سازمانها، لینکها مستقیما وارد دستگاه rITE شده و پس از تجمیع اینترنت و پهنای باند وارد شبکه LAN می شود. در این شیوه NAT روی دستگاه rITE صورت می پذیرد. امکان پیاده سازی همه انواع NAT روی دستگاه rITE وجود دارد. چگونگی اتصال به LAN با هر توپولوژی امکان پذیر می باشد.

rITE1