بدیهی است که Redistribution از نیازهای ضروری شبکه های IP است و عمدتا نمی توان از آن اجتناب کرد. ضمنا اینکه این ویژگی لازم و ضروری است اما استفاده و طرحی نادرست آن می تواند منجر به ایجاد Loop و مسیریابی غیر بهینه و ناپایدار در شبکه شود. چنین شرایطی عمدتا وقتی اتفاق می افتد که بیش از یک نقطه redistribution در شبکه وجود داشته باشد خصوصا اگر این چند نقطه redistribution بین دو پروتکل باشد.

در ادامه ابتدا مثالهایی را می آوریم که در آن ایجاد Loop و مسیریابی غیربهینه محتمل است. سپس انواع راه حل هایی که می توان از آنها استفاده نمود و از ایجاد Loop اجتناب کرد را معرفی خواهیم نمود. برای این منظور دو سناریو معروف را جهت بررسی اولیه در نظر گرفته ام. سپس یکی از آنها را به تفصیل مورد بررسی قرار خواهیم داد.

در سناریوی اول بیش از یک نقطه redistribution بین دو پروتکل OSPF و RIP وجود دارد. مسیر 172.16.1.0/24 از طریق پروتکل RIP به روتر R1 یاد داده می شود. روتر R1 آن را وارد OSPF می کند و بنابراین روترهای OSPF مسیر 172.16.1.0/24 را به صورت external اما با distance معادل 110 یاد می گیرند. روتر R2 نیز مسیر 172.16.1.0/24 را از دو مسیر یکی از طریق RIP با distance معادل 120 و دیگری از طریق OSPF با distance معادل 110 یاد می گیرد. بنابراین روتر R2 مسیر OSPF را برای رسیدن به شبکه 172.16.1.0/24، که در دامنه RIP قرار دارد، ترجیح می دهد. این تصمیم روتر R2 دو مشکل ایجاد می کند. اول اینکه روتر R2 ترافیک های به مقصد 172.16.1.0/24 را از طریق شبکه OSPF وارد شبکه RIP می کند. دوم آنکه از آنجایی که بهترین مسیر روتر R2 به مقصد 172.16.1.0/24 از طرف OSPF است، لذا آن را مجددا وارد پروتکل RIP می نماید.

نکته ای که در این سناریو باعث ایجاد Loop شده است را به آن توجه کنید. دلیل ایجاد Loop این است که پروتکل OSPF بین distance مسیرهای Internal و External تفاوتی قائل نیست. اگر به جای پروتکل OSPF از پروتکل EIGRP استفاده کنید چنین مشکلی به وجود نمی آید. زیرا پروتکل EIGRP بین distance مسیرهای Internal و External تفاوت قائل است (distance مسیرهای Internal مقدار 90 و distance مسیرهای External مقدار 170 دارد) و وقتی مسیرهای پروتکل RIP وارد پروتکل EIGRP می شوند، distance آنها از 120 به 170 تغییر می کند و روترهای مرزی، شبکه های مربوط به دامنه پروتکل RIP را از طریق EIGRP یاد نمی گیرند.

ایجاد Loop بین دو پروتکل RIP و OSPF، زمانی که بیش از یک نقطه redistribution بین آنها وجود داشته باشد از سناریوهای مشهور به شمار می آید. لذا سعی کنید آن را خوب به خاطر بسپارید.

01 پروتکل RIP و OSPF

ایجاد Loop ناشی از redistribution چند نقطه ای بین دو پروتکل RIP و OSPF

در سناریوی فوق مسیرهای دو پروتکل RIP و OSPF از طریق دو روتر GW1 و GW2 بین یکدیگر redistribute شده اند که در ذیل پیاده سازی آن نشان داده شده است. شبکه های با محدوده آدرس 10.X.X.X مربوط به پروتکل RIP و شبکه های با محدوده آدرس 11.X.X.X به پروتکل OSPF مربوط هستند. بعد از انجام redistribution و بررسی مسیرهای دریافتی روی روتر با پروتکل RIP (با دستور debug ip rip) مشاهده می شود که این روتر علاوه بر مسیرهای شبکه 11.X.X.X، مسیرهای مربوط به شبکه های 10.X.X.X را نیز دریافت می کند. این بدان معناست که روتر RIP مسیرهایی که خود یاد داده است را مجددا از طریق روترهای GW یاد می گیرد. در خروجی دستور debug ip rip مسیرهای دریافتی مربوط به آدرس های 10.X.X.X پر رنگ تر نشان داده شده است.

دلیل این رخداد این است که مسیرهایی پروتکل RIP از طریق یکی از GW ها با distance بهتر از RIP وارد OSPF می شود و GW دوم مسیر مربوط به شبکه RIP را از طریق OSPF یاد می گیرد و لذا به خود اجازه می دهد که مجددا آن را وارد پروتکل RIP نماید.

خروجی جدول مسیریابی دو روتر GW1 و GW2 که در ادامه نشان داده شده است بیانگر و تایید کننده موضوع فوق است. بدین ترتیب که روتر GW1 مسیر شبکه 10.1.2.0/24 را از طریق OSPF یاد گرفته است. همچنین روتر GW2 نیز مسیر مربوط به دو شبکه 10.1.1.0/24 و 10.1.3.0/24 را از طریق OSPF یاد گرفته است. این بدان دلیل است که علی رغم اینکه این مسیرها از RIP وارد OSPF شده اند و به صورت External در OSPF وجود دارند، اما distance آن بهتر از RIP است و بنابراین روترهای مرزی ترجیح می دهند از طریق OSPF به شبکه های دامنه RIP دسترسی پیدا کنند

 

!!! GW1 , GW2

router ospf 1

 redistribute rip subnets

!

router rip

 version 2

 redistribute ospf 1 metric 5

 no auto-summary

!

RIP#debug ip rip

!!! بخشی از خروجی حذف شده است

!!! در ذیل روتر RIP، مسیر مربوط به شبکه های 10.X.X.X که مربوط به خود RIP است را مجددا از طریق GW یاد می گیرد.

*Nov 29 21:53:16.527: RIP: received v2 update from 10.1.2.1 on Ethernet0/1

*Nov 29 21:53:16.527:      10.1.1.0/24 via 0.0.0.0 in 6 hops

*Nov 29 21:53:16.527:      10.1.3.0/24 via 0.0.0.0 in 6 hops

*Nov 29 21:53:16.527:      11.1.1.0/24 via 0.0.0.0 in 6 hops

*Nov 29 21:53:16.527:      11.1.2.0/24 via 0.0.0.0 in 1 hops

*Nov 29 21:53:16.527:      11.1.3.1/32 via 0.0.0.0 in 6 hops

!

!!! روتر GW1 مسیر شبکه 10.1.2.0/24 را از طریق پروتکل OSPF و با distance معادل 110 یاد گرفته است

GW1#sh ip route

!!! بخشی از خروجی حذف شده است

      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks

C        10.1.1.0/24 is directly connected, Ethernet0/1

L        10.1.1.1/32 is directly connected, Ethernet0/1

O E2     10.1.2.0/24 [110/20] via 11.1.1.2, 00:01:42, Ethernet0/0

R        10.1.3.0/24 [120/1] via 10.1.1.2, 00:00:22, Ethernet0/1

      11.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks

C        11.1.1.0/24 is directly connected, Ethernet0/0

L        11.1.1.1/32 is directly connected, Ethernet0/0

O        11.1.2.0/24 [110/20] via 11.1.1.2, 00:04:43, Ethernet0/0

O        11.1.3.1/32 [110/11] via 11.1.1.2, 00:04:43, Ethernet0/0

!
GW2#sh ip route

!!! بخشی از خروجی حذف شده است

      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks

O E2     10.1.1.0/24 [110/20] via 11.1.2.2, 00:02:30, Ethernet0/0

C        10.1.2.0/24 is directly connected, Ethernet0/1

L        10.1.2.1/32 is directly connected, Ethernet0/1

O E2     10.1.3.0/24 [110/20] via 11.1.2.2, 00:02:30, Ethernet0/0

      11.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks

O        11.1.1.0/24 [110/20] via 11.1.2.2, 00:05:14, Ethernet0/0

C        11.1.2.0/24 is directly connected, Ethernet0/0

L        11.1.2.1/32 is directly connected, Ethernet0/0

O        11.1.3.1/32 [110/11] via 11.1.2.2, 00:05:14, Ethernet0/0

 

مشاهده Loop ناشی از redistribution چند نقطه ای بین دو پروتکل RIP و OSPF

در ادامه به سه شیوه مشکل فوق را حل می کنیم. هر شیوه نسبت به شیوه قبلی خود برتری هایی دارد. بنابراین آخرین راه حل برای رفع این مشکل بهترین راه حل است.

  • شیوه اول: با استفاده از ابزار فیلترینگ از توزیع مسیر شبکه های RIP در پروتکل RIP و همچنین توزیع شبکه های OSPF در پروتکل OSPF ممانعت می کنیم. همانطور که خواهیم دید این شیوه هیچ کمکی به تصمیم گیری غلط در مسیریابی روترهای مرزی نخواهد کرد.
  • شیوه دوم: مسیرهای پروتکل RIP را با برچسب مشخصی وارد OSPF می کنیم. سپس روی روترهای مرزی در پروتکل OSPF مسیرهای با آن برچسب را فیلتر می کنیم تا از طریق این پروتکل یاد نگیرد. این روش ضمن اینکه مشکل را حل می کند اما دارای این مشکل است که اگر روی روتر مرزی مسیر پروتکل RIP قطع شود، مسیر جایگزین از طریق پروتکل OSPF وجود نخواهد داشت

شیوه سوم: این شیوه راه حل کلیدی همه سناریوهای redistribution است. وقتی مسیری را از پروتکل مبدا با distance بدتر وارد پروتکل مقصد با distance بهتر می کنیم، distance آن مسیر را در پروتکل مقصد خراب می کنیم. در این شیوه هم مشکل رفع می شود و هم این مزیت را دارد که اگر در روتر مرزی مسیر پروتکل RIP قطع شود، پروتکل OSPF مسیر جایگزین خواهد بود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید