نام طرح: داغ 
موضوع طرح: 20% تخفیف آموزش تصویری LPIC1-102 و LPIC1-101
زمان طرح: 27 الی 29 تیر ماه 97
برای مشاهده و خرید محصول به این لینک مراجعه کنید.
@raykatg