شابک : 9786000428242      ناشر:گروه آموزشی رایکا

RAYKA CCIE R&S Technology Lab – OSPF

شابک : 9786000428242 ناشر:گروه آموزشی رایکا اين مجموعه كتاب به منظور آمادگي كامل شركت كنندگان در آزمون آزمايشگاهي CCIE Routing and Switching v5 تهيه گرديده كه حاوي نكات كاربردي در سطح يك متخصص ، جهت ارتقاء مهارت تكنيكال متخصصين شبكه است. در اين كتاب سه لابراتوار و 55 مسئله كاربردي در پروتکل مسير يابي OSPFv2-v3 را با در نظر گرفتن تكنيك هاي مطرح در اين مسيريابي همچون virtual-link ، انواع area ها ، authentication و DMVPN به صورت پرسش و پاسخ شبيه سازي شده است. مهمترین ویژگی رک های CCIE R&S تولید شده توسط رایکا سازگار بودن کامل سناریوها با نرم افزار GNS3‌ است. تعداد صفحات این کتاب 224 صفحه می باشد
قیمت محصول: 500,000 ﷼
بسته بندی Tooltip

سرفصل مطالب و دموی محصول

11. OSPF Over IPV4

مسئله اول-------------------------------------------------- OSPF over Broadcast Media
مسئله دوم----------------------------------------------------------OSPF Over DMVPN
مسئله سوم-----------------------------------------------------OSPF Network Loopback
مسئله چهارم----------------------------OSPF Network Point-to-Multipoint Non-Broadcast
مسئله پنجم ----------------------------------------- OSPF Path Selection with Auto-Cost
مسئله ششم-----------------------------------------------OSPF Path Selection with Cost
مسئله هفتم-----------------------------------OSPF Path Selection with Per-Neighbor Cost
مسئله هشتم--------------------------OSPF Path Selection with Non-Backbone Transit Area
مسئله نهم----------------------------OSPF Path Selection with Non-Backbone Transit Area
مسئله دهم------------------------------------ Discontiguous OSPF Areas with Virtual-link
مسئله يازدهم--------------------------------------------------OSPF Flooding Reduction
مسئله دوازدهم-------------------------------OSPF MD5 Authentication with Multiple Keys
مسئله سيزدهم-----------------------------------OSPF Path Selection with Summarization
مسئله چهاردهم--------------------------------------------OSPF External Summarization
مسئله پانزدهم------------------------------OSPF Not-So-Stubby Areas and Default Routing
مسئله شانزدهم-----------------------------------------OSPF Not-So-Totally-Stubby Areas
مسئله هفدهم------------------------------OSPF NSSA Type-7 to Type-5 Translator Election
مسئله هجدهم-----------------------------------------OSPF NSSA Redistribution Filtering
مسئله نوزدهم--------------------------------------Discontiguous OSPF Areas with Tunnel
مسئله بیستم-------------------------------------------------- OSPF LSA Type-3 Filtering
مسئله بیست و یکم------------------------------OSPF Reliable Conditional Default Routing
مسئله بیست و دوم-------------------------------------OSPF Filtering With Distribute-lists
مسئله بیست و سوم-------------------------------OSPF Summarization and Discard Routes
مسئله بیست و چهارم---------------------------------Filtering with Administrative Distance
مسئله بیست و پنجم-----------------------------------------OSPF Filtering with Summary
مسئله بیست و ششم----------------------------------------------OSPF Database Filtering
مسئله بیست و هفتم----------------------------------------- ABR External Prefix Filtering
مسئله بیست و هشتم-------------------------------------------Stub router advertisement
مسئله بیست و نهم---------------------------------------------------OSPF Global Timers
مسئله سی ام----------------------------------------------------OSPF Resource limiting

12. OSPF Over IPV6

مسئله اول ------------------------------------------------ OSPFv2 Simple Configuration
مسئله دوم ------------------------------------------------------ OSPFv3 Configuration
مسئله سوم ------------------------------ OSPFv3 Point-to-Point Network and LSAType8-9
مسئله چهارم -------------------------------- Discontiguous OSPFv3 Areas with Virtual-link
مسئله پنجم ----------------------------------------------------- OSPFv3 Authentication
مسئله ششم ----------------------------------------------------- OSPFv3 ABR Summary
مسئله هفتم -------------------------------------------------------- OSPFv3 Route-map
مسئله هشتم --------------------------------------------------- OSPFv3 Address-familly
مسئله نهم ---------------------------------------------------- OSPFv3 Passive Interface

13. OSPF V2 & V3

مسئله اول--------------------------------------------------- OSPF over Broadcast Media
مسئله دوم-----------------OSPF and MTU Size, Secondary address and Point-to-Point network
مسئله سوم----------------------------------------------------OSPF Network Loopback
مسئله چهارم ------------------------------------- OSPF redistribution with route-map
مسئله پنجم----------------------------- OSPF Stubby Areas and Discontiguous OSPF Areas
مسئله ششم--------------------------------OSPF Discontiguous OSPF Areas with Tunnel.1
مسئله هفتم------------------------------------------------------ OSPF Route Flapping
مسئله هشتم------------------------------OSPF Configuration ,NSSA Area and Default route
مسئله نهم------------------------------------ OSPF Discontiguous OSPF Areas with Tunnel.2
مسئله دهم----------------------------------------------------------------------- Incrimental SPF
مسئله يازدهم--------------------------------------------------OSPF Flooding Reduction
مسئله دوازدهم-------------------------------OSPF MD5 Authentication with Multiple Keys
مسئله سيزدهم --------------------------------- OSPF Reliable Conditional DefaultRouting
مسئله چهاردهم-------------------------------------------OSPF Conditional neighborship
مسئله پانزدهم---------------------------------------------------------------OSPFv3 Configuration
مسئله شانزدهم-----------------------------------------------------OSPFv3 Multiple Instance

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.