آموزش تصویری CCNP VPN 642-648

تولید کننده: مهندس مجید اسدپور
ناشر : اندیشه گستر رایکا *** شماره مجوز : 50/708
قیمت محصول: 10,000 ﷼
بسته بندی Tooltip

سرفصل مطالب و دموی محصول

سرفصل مطالب

Part I ASA Architecture and Technologies Overview
Examining the Role of VPNs and the Technologies Supported by the ASA
Configuring Policies, Inheritance, and Attributes
Part II Cisco Clientless Remote-Access VPN Solutions
Deploying a Clientless SSL VPN Solution
Advanced Clientless SSL VPN Settings
Customizing the Clientless Portal
Clientless SSL VPN Advanced Authentication and Authorization
Clientless SSL High Availability and Performance
Part III Cisco AnyConnect Remote-Access VPN Solutions
Deploying an AnyConnect Remote-Access VPN Solution
Advanced Authentication and Authorization of AnyConnect VPNs
Advanced Deployment and Management of the AnyConnect Client
AnyConnect Advanced Authorization Using AAA and DAPs
AnyConnect High Availability and Performance
Part IV Cisco Secure Desktop
Cisco Secure Desktop
Part V Cisco IPsec Remote-Access Client Solutions
Deploying and Managing the Cisco VPN Client
Part VI Cisco Easy VPN Solutions
Deploying Easy VPN Solutions
Advanced Authentication and Authorization Using Easy VPN
Advanced Easy VPN Authorization
High Availability and Performance for Easy VPN
Easy VPN Operation Using the ASA 5505 as a Hardware Client
Part VII Cisco IPsec Site-to-Site VPN Solutions
Deploying IPsec Site-to-Site VPNs
IPsec Site-to-Site High Availability

 

مشاهده دمو

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.