آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

Cisco Firepower Threat Defense(FTD)

نام استاد: مهندس فرهاد بهجت

در این دوره آموزشی به معرفی ویژگی های بی نظیر محصول امنیتی جدید شرکت Cisco با نام FTD یا Firepower Threat Defense می پردازیم.
نام محصول امنیتی شرکت Cisco در گذشته ASA بود که از بسیاری جهات قابل رقابت با سایر شرکت های تولید کننده محصولات امنیتی نبود. شرکت Cisco در سال 2013 با خرید شرکت Sourcefire و ترکیب ویژگی¬ های آن با ASA به بهترین برند امنیتی دنیا تبدیل شد. از این رو بسیاری از سازمان ها مشتاق در به کار گیری این محصول کارآمد و قوی جهت تامین امنیت شبکه خود هستند.
در ابتدای این دوره به نصب نسخه مجازی FTD و معرفی Web Interface کنسول مدیریتی آن با نام Firepower Management Center یا FMC می پردازیم. در ادامه متد های به کارگیری FTD در شبکه شامل Routed Mode، Transparent Mode و Inline Mode تشریح گردیده است. از جمله ویژگی های منحصر به فرد محصول FTD می توان به Application Visibility Control و Security Intelligence اشاره نمود که در سناریوهای مجزا پیاده سازی شده است.
در ادامه به ویژگی Network Discovery پرداخته شده است که نقش بسیار مهمی در بحث IPS Rule ها ایفا می کند.
یکی دیگر از ویژگی های FTD فیلتر کردن انواع File Type ها و Malware ها می باشد که مورد نیاز بسیاری از سازمان ها می باشد.
در ادامه به ویژگی IPS Engine محصول FTD پرداخته شده است که در حقیقت از شرکت Sourcefire وارد محصول شرکت Cisco گردیده است و در سناریو های مجزا انواع ویژگی های آن بررسی شده است.
در ادامه فرآیند مهاجرت از ASA 5500-x به FTD و همچینین پیاده سازی High Availability تشریح گردیده است.
در نهایت به ابزارهای مفید در فرآیند T-Shoot و مباحث مرتبط به Correlation and Remediation پرداخته شده است.
 
عنوان ویدئو مبلغ ویدئو خریداری شده
01-Cisco FTD Installationرایگان
02-Cisco FMC Web Interface Introduction (Part1)10000 تومان
03-Cisco FMC Web Interface Introduction (Part2)10000 تومان
04-Cisco FTD Routed Mode10000 تومان
05-Cisco FTD Transparent-Mode&Inline-Mode10000 تومان
06-Cisco FTD Application Filtering10000 تومان
07-Cisco FTD Custom Application Detector (Part1)10000 تومان
08-Cisco FTD Custom Application Detector (Part2)10000 تومان
09-Cisco FTD Security Intelligence10000 تومان
10-Cisco FTD URL Security Intelligence10000 تومان
11-Cisco FTD DNS Security Intelligence10000 تومان
12-Cisco FTD URL Filtering10000 تومان
13-Cisco FTD Network Discovery10000 تومان
14-Cisco FTD File&Malware Filtering (Part1)10000 تومان
15-Cisco FTD File&Malware Filtering (Part2)10000 تومان
16-Cisco FTD IPS Rule (Part1)10000 تومان
17-Cisco FTD IPS Rule (Part2)10000 تومان
18-Cisco FTD Firepower Recommendation Rule10000 تومان
19-Cisco FTD Network Analysis Policy10000 تومان
20-Cisco FTD IPS Custom Rule10000 تومان
21-Cisco FTD Advanced IPS - Event Threshold10000 تومان
22-Cisco FTD Advanced IPS - Event Suppression&Dynamic State Ruleرایگان
23-Cisco FTD IPS Shared Layer10000 تومان
24-Cisco FTD Sensitive Data Detection (Part1)10000 تومان
25-Cisco FTD Sensitive Data Detection (Part2)10000 تومان
26-Cisco FTD Port Scan Detection10000 تومان
27-Cisco FTD on ASA 5500-X Series10000 تومان
28-Cisco FTD Event Correlation and Remediationرایگان
29-Cisco FTD T-SHOOT Commandرایگان
30-Cisco FTD High Availability (HA)رایگان