آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

SSL VPN

نام استاد: مهندس مجید اسدپور

در دوره SSL VPN مباحث مقدماتی و پیشرفته چگونگی ایجاد VPN با استفاده از پروتکل SSL بدون استفاداده از client و همچتین با استفاده از نرم افزار Anyconnect آشنا خواهید شد. در روش clientless SSL VPN کاربر صرفا با یک browser می تواند به بعضی از سرویس های سازمان از راه دور و به صورت امن دسترسی داشته باشد. سرویس های http، https، ftp و file sharing تنها سرویس هایی هستند که از این طریق قابل دسترس هستند.