آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

MTCINE

نام استاد: مهندس یاسین علیزاده

دوره MTCINE که در رابطه با مهندسی بین شبکه ایی پروتکل های BGP و MPLS و نیز سرویس های MPLS VPN لایه 2 و لایه 3 و مدیریت ترافیک، بر پایه RouterOS شرکت میکروتیک ارائه شده است، در حال حاضر حرفه ایی ترین آموزشی میکروتیک احتساب میشود.
مطالب ارائه شده در این دوره کاملا عملی بیان شده است و در نظر گرفته شده که مخاطبین نیاز به کسب تجربه در پیاده سازی سرویس های ارتباطی بین شبکه ایی دارند.
این مدیای آموزشی برای کارشناسان و مدیران شبکه های سرویس دهنده اینترنتی و همچنین برای دانشجویان دوره های سیسکو شاخه Service Provider و Routing and Switching و دانشجویان دوره MTCINE مناسب میباشد.

عنوان ویدئو مبلغ ویدئو خریداری شده
01-INE Introرایگان
02-bgp Scenario-18500 تومان
03-nexthop Choice-18500 تومان
04-reflector-18500 تومان
05-confederation-18500 تومان
06-weight-18500 تومان
07-local Preference & As Path-18500 تومان
08-load Sharing-18500 تومان
09-med & Multihop & Default Route-18500 تومان
10-mpls Scenario-18500 تومان
11-mpls Int & Imp-18500 تومان
12-mpls Vpn With Static Route-18500 تومان
13-mpls Vpn With Dynamic Route-18500 تومان
14-MPLS VPLS and Auto Discovery VPLS8500 تومان
15-traffic Engineering-18500 تومان