عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
CCNA V3
استاد: مهندس فرهاد بهجت
-801,200,000دوشنبه و چهارشنبه 17:30-20:30
دوشنبه, 01 آبان 1396
0ورود به سایت
CCNP R&S&T V2 New
استاد: مهندس فرهاد بهجت
-1202,600,000دوشنبه و چهارشنبه 17:30-20:30
دوشنبه, 22 آبان 1396
0ورود به سایت
Cisco Prime Infrastructure
استاد: مهندس فرهاد بهجت
-12350,000دوشنبه و چهارشنبه 17:30-20:30
دوشنبه, 15 آبان 1396
3ورود به سایت
CCNP R&S&T V2 New
استاد: مهندس احمد دستاویز
-1202,600,000ساعت 15-20
چهارشنبه, 15 شهریور 1396
1ورود به سایت
CCNA V3
استاد: مهندس احمد دستاویز
-801,200,000یکشنبه و سه شنبه ساعت 17-20
یکشنبه, 11 تیر 1396
1ورود به سایت
CCNA V3
استاد: مهندس احمد دستاویز
-801,200,000ساعت 15-19
جمعه, 16 تیر 1396
1ورود به سایت
CCIE R&S Lab2 V5
استاد: مهندس مجید اسدپور
-401,500,000ساعت 9-14
جمعه, 05 آبان 1396
3ورود به سایت
CCIE R&S V5 Customized Written+Lab1
استاد: مهندس مجید اسدپور
BGP+MPLS+QOS+Muticast+isis501,500,000ساعت 9-14
جمعه, 28 مهر 1396
12ورود به سایت
عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
CCNP Security SIMOS
استاد: مهندس مجید اسدپور
VPN251,100,000ساعت 14-19
پنج شنبه, 11 آبان 1396
0ورود به سایت
CCNP Security SISAS
استاد: مهندس مجید اسدپور
Access Security251,100,000ساعت 14-19
پنج شنبه, 13 مهر 1396
1ورود به سایت
CCNP Security SITCS
استاد: مهندس مجید اسدپور
Threat Control251,100,000ساعت 14-19
دوشنبه, 09 مرداد 1396
0ورود به سایت
CCNP Security SENSS
استاد: مهندس مجید اسدپور
Firewall251,100,000ساعت 14-19
پنج شنبه, 05 مرداد 1396
1ورود به سایت
CCNA+CCNP Security Pack
استاد: مهندس مجید اسدپور
-1403,800,000پنج شنبه 14-19
پنج شنبه, 05 مرداد 1396
9ورود به سایت
CCNP Security
استاد: مهندس مجید اسدپور
-1003,000,000پنج شنبه 14-19
پنج شنبه, 05 مرداد 1396
7ورود به سایت
عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
دوره کاربردی CCNA تا CCIE Service Provider
استاد: مهندس مجید اسدپور
-1003,000,000در صورت تقاضا اعلام می گردد.
چهارشنبه, 22 دی 1395
6ورود به سایت
CCNP Service Provider SPROUTE 642-883
استاد: مهندس مجید اسدپور
-40800,000در صورت تقاضا اعلام می گردد
نامشخص
0ورود به سایت
CCNP Service Provider SPADVROUTE 642-885
استاد: مهندس مجید اسدپور
-401,000,000در صورت تقاضا اعلام می گردد
نامشخص
0ورود به سایت
Service Provider Next-Generation Core Network Services (642-887)
استاد: مهندس مجید اسدپور
-401,200,000در صورت تقاضا اعلام می گردد
نامشخص
0ورود به سایت
CCNP Service Provider SPEDGE 642-889
استاد: مهندس مجید اسدپور
-401,200,000در صورت تقاضا اعلام می گردد
نامشخص
0ورود به سایت
CCIE SP Lab Version 4
استاد: مهندس مجید اسدپور
-321,500,000در صورت تقاضا اعلام می گردد
نامشخص
1ورود به سایت
عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
CCNA DataCenter DCICT 640-916
استاد: مهندس مجید اسدپور
-401,250,000پنجشنبه 9-13
پنج شنبه, 23 شهریور 1396
3ورود به سایت
کمپ 4 روزه CCNA+CCNP Data Center (سوییچ نکسوس + سرور UCS)
استاد: مهندس مجید اسدپور
-281,500,000جمعه 3 شهریور - جمعه 10 شهریور - جمعه 17 شهریور- جمعه 24 شهریور ساعت 9-16
جمعه, 03 شهریور 1396
6ورود به سایت
عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
CCNA Cloud (CLDFND+CLDADM)
استاد: مهندس مجید اسدپور
-602,500,000چهارشنبه ساعت 16-20
چهارشنبه, 26 مهر 1396
7ورود به سایت
عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
Cisco CCNA Collaboration 210-060 CICD
استاد: مهندس محمد جم زیور
-451,100,000یکشنبه ساعت 17 تا 20
یکشنبه, 02 مهر 1396
1ورود به سایت
عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
MTCINE
استاد: مهندس یاسین علیزاده
-نامشخص450,000ساعت 18-21
پنج شنبه, 02 شهریور 1396
0ورود به سایت
MTCRE
استاد: مهندس یاسین علیزاده
-16460,000ساعت 18-20
پنج شنبه, 05 مرداد 1396
0ورود به سایت
MTCNA
استاد: مهندس یاسین علیزاده
-24450,000ساعت 18-21
دوشنبه, 19 تیر 1396
1ورود به سایت
MTCWE
استاد: مهندس یاسین علیزاده
-16450,000پنج شنبه 18-21
پنج شنبه, 30 شهریور 1396
0ورود به سایت
MTCRE
استاد: مهندس عادل شاهینی
MTCRE + Free Level 4 License + آزمون بین المللی24600,000روزهای زوج و پنج شنبه ساعت 16-20
شنبه, 30 ارديبهشت 1396
1ورود به سایت
MTCNA
استاد: مهندس عادل شاهینی
بهمراه آزمون رسمی و ارائه مدرک رسمی میکروتیک( درصورت قبولی در آزمون)+
یکعدد لایسنس لول 4 رایگان+(به ارزش 45 دلار) آموزش نرم افزار مانیتورینگ Dude+ یکدستگاه روتربرد میکروتیک بعنوان هدیه
24800,000پنج شنبه و جمعه ساعت 9-14
پنج شنبه, 04 آبان 1396
7ورود به سایت
عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
Linux SystemD
استاد: مهندس سید حسین رجاء
-5300,000متعاقبا اعلام میگردد
نامشخص
0ورود به سایت
Linux LPIC-3 300 Mixed Environment (301 OpenLdap & 302 Samba)
استاد: مهندس سید حسین رجاء
-451,300,000متعاقبا اعلام میگردد
نامشخص
0ورود به سایت
Linux LPIC-3(303 Security)
استاد: مهندس سید حسین رجاء
-451,300,000متعاقبا اعلام میگردد
نامشخص
0ورود به سایت
Linux LPIC-3(305 Mail and Messaging)
استاد: مهندس سید حسین رجاء
-451,300,000یکشنبه و سه شنبه 16:30-19:30
یکشنبه, 10 دی 1396
1ورود به سایت
Linux LPIC-2(201,202)
استاد: مهندس سید حسین رجاء
-601,200,000یکشنبه و سه شنبه 16:30-19:30
یکشنبه, 26 شهریور 1396
0ورود به سایت
Linux LPIC1 (101,102)
استاد: مهندس سید حسین رجاء
-501,050,000یکشنبه و سه شنبه 16:30-19:30
یکشنبه, 18 تیر 1396
1ورود به سایت
عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
NSE4 – FortiGate II
استاد: مهندس سروش عنایتی
-481,500,000متعاقبا اعلام میگردد.
نامشخص
0ورود به سایت
NSE6 - FortiWeb
استاد: مهندس سروش عنایتی
-241,400,000متعاقبا اعلام میگردد.
نامشخص
0ورود به سایت
NSE5 – FortiAnalyzer + FortiManager
استاد: مهندس سروش عنایتی
-161,100,000متعاقبا اعلام میگردد.
نامشخص
0ورود به سایت
NSE4 – FortiGate I
استاد: مهندس سروش عنایتی
-401,000,000شنبه و دوشنبه 17:30-20:30
شنبه, 20 آبان 1396
3ورود به سایت
عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
VMware vSphere 6.5 Install, Configure and Manage (ICM)-VCP 6.5
استاد: مهندس محمد جم زیور
-54840,000
1,400,000
یکشنبه و سه شنبه ساعت 17:30 تا 20:30
یکشنبه, 14 آبان 1396
6ورود به سایت
VMware vSphere 6.5 Install, Configure and Manage (ICM)-VCP 6.5
استاد: مهندس محمد جم زیور
-541,400,000ساعت 14:30-18:30
پنج شنبه, 23 شهریور 1396
9تکمیل ظرفیت
عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
PACK (JNCIA-Junos + JNCIS-Sec)
استاد: مهندس احمد دستاویز
-501,200,000ساعت 17-20
سه شنبه, 27 تیر 1396
4ورود به سایت
عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
F5-LTM Load-balancer Administration
استاد: مهندس پرهام امام جمعه
-16500,000در صورت تقاضا اعلام می گردد
نامشخص
0ورود به سایت
عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
SEC504: ____er Techniques, Exploits & Incident Handling
استاد: مهندس رضا مستمع
-502,250,000جمعه 15-20
جمعه, 06 مرداد 1396
0ورود به سایت
CEH + SANS SEC 401
استاد: مهندس رضا مستمع
-601,300,000پنجشنبه 9-14
پنج شنبه, 12 مرداد 1396
0ورود به سایت
عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
دو سمینار کاربردی دیتا سنتر در یک روز
استاد: مهندس مجید اسدپور
-8300,000دوشنبه 23 مرداد ماه 96 ساعت 9 الی 17
دوشنبه, 23 مرداد 1396
11اتمام کلاس