عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
کمپ نوروزی آخرین ورژن دیتاسنتر (سوییچ نکسوس + سرور UCS + ACI)
استاد: مهندس مجید اسدپور
-402,500,0005 الی 9 فرودین ساعت 9 الی 17
دوشنبه, 05 فروردين 1398
6ورود به سایت
کمپ سه روزه Cisco Identity Services Engine(ISE)
استاد: مهندس فرهاد بهجت
-241,400,000دوشنبه، سه شنبه ،چهارشنبه ساعت 9 الی 17
دوشنبه, 05 فروردين 1398
10ورود به سایت
کمپ سه روزه FirePOWER Next-Generation Firewall (NGFW) and Next-Generation IPS (NGIPS)
استاد: مهندس مجید اسدپور
-201,400,000دوشنبه، سه شنبه ، چهارشنبه ساعت 9 الی 17
دوشنبه, 05 فروردين 1398
2ورود به سایت
MTCRE (MikroTIk Certified Routing Engineer)
استاد: مهندس عادل شاهینی
-241,000,000دوشنبه سه شنبه چهارشنبه 5 الی 7 فروردین ماه ساعت 9 الی 17
دوشنبه, 05 فروردين 1398
0ورود به سایت