پس از گذراندن این دوره دانشجویان موارد زیر فرا خواهند گرفت :

-          آشنایی با محصول FortiGate و ظرفیت مدل های مختلف

-          نحوه اتصال به دستگاه از طرق مختلف ، نصب و تنظیمات اولیه

-          فعال کردن ثبت Log ترافیک و سطوح مختلف Log

-          نحوه ایجاد و اعمال Policy براساس سیاست های سازمان

-          ایجاد اهراز هویت برای کاربران شبکه براساس IP,User,Device

-          نحوه فعال سازی SSL VPN و IPsec VPN

-          آشنایی با سرویس های FortiGuard

-          ایجاد و نحوه اعمال پروفایل های امنیتی روی ترافیک شبکه

-          نحوه ساخت و تنظیمات پیشرفته ماژول Anti-Virus

-          نحوه ساخت و تنظیمات پیشرفته ماژول Web Filtering

-          نحوه ساخت و تنظیمات پیشرفته ماژول Application Control

لازم به ذکر است پیش نیاز این دوره CCNA 200-120و security+ و  تجربه کار با فایروال نرم افزاری و سخت افزاری می باشد.

عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
NSE4 – FortiGate I
استاد: مهندس سروش عنایتی
-401,200,000شنبه و دوشنبه 17:30-20:30
شنبه, 20 مرداد 1397
11ورود به سایت

-          Introducing to FortiGate UTM

-          Logging and Monitoring

-          Firewall Policy

-          Firewall Authentication

-          SSL VPN

-          Basic IPsec VPN

-          Anti-Virus

-          Explicit Proxy

-          Web Filtering

  Application Control