-    آشنایی با ظرفیت های اصلی دستگاه و موضوعات مربوط به FortiAnalyzer و FortiManager
-    نحوه پیاده سازی دستگاه ها در شبکه و مدیریت آن بر اساس ADOMs
-    آشنایی با تنظیمات مربوط به RAID Disk
-    نحوه اتصال دستگاه های FAZ و FMG به دستگاه های FortiGate و ایجاد هماهنگی بین آنها
-    ایجاد ارتباط امن و رمزنگاری شده برای انتقال اطلاعات
-    نحوه ارتقای FortiOS ، مدیریت Policy و تنظیمات مدیریتی فایروال ها از را دور
-    آشنایی با انواع مختلف گزارش های امنیتی و نحوه ی ایجاد و استفاده از آن
-    آشنایی با نحوه Backup ، Restore و ارسال Log به سرورهای خارجی
-    نحوه تحلیل ، تجزیه و تفسیر Log های دستگاه به منظور ایجاد Policy های مناسب
-    آشنایی با تنظیمات مربوط به عملکرد دستگاه FMG در حالات Workspace و Workflow

لازم به ذکر است پیش نیاز دوره فوق آشنایی با دستگاه FortiGate یا دانش فنی در سطح NSE4 می باشد.

عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
NSE5 – FortiAnalyzer + FortiManager
استاد: مهندس سروش عنایتی
-161,100,000در صورت تقاضا اعلام میگردد
نامشخص
1ورود به سایت

FortiAnalyzer:
-    Introduction to FortiAnalyzer
-    Configuration & Administration
-    Device Registration
-    Logs & Archives
-    Reports

FortiManager:
-    Introduction to FortiManager
-    System Settings
-    Device Manager
-    Policy & Objects
-    Additional System Operations