پس از گذراندن این دوره دانشجویان موارد زیر فرا خواهند گرفت :
-    آشنایی با موضوعات مربوط به تهدیدات برنامه های کاربردی ( Web Application Firewall )
-     توانایی و ظرفیت های دستگاه های FortiWeb و مجتمع کردن آن با راه حل های SIEM
-     نحوه پیکربندی و استفاده دستگاه در حالت های مختلف
-     آشنایی با انواع مختلف حالت های (HA) High Availability بین دستگاه ها  و ایجاد Load Balancing
-     آشنایی با ماژول های Dos  ، Defacement و جلوگیری از حملات روز صفرام ( Zero-Day )
-     نحوه پیکربندی بر اساس ماژول پیشرفته و هوشمند Auto-Learning
-     آشنایی با مباحت Encryption ترافیک براساس پروتکل های SSL و TLS
-     آشنایی با امکانات دستگاه جهت اهراز هویت و کنترل دسترسی
-     نحوه Compress ، Decompress و Cache کردن ترافیک جهت بهبود سرعت ترافیک بین سرور و کلاینت
-     آشنایی با قابلیت Rewrite و Redirect کردن URL در ترافیک
-     نحوه عیب زدایی و پیداکردن مشکلات ، خطاهای مثبت و دستکاری Signature های دستگاه جهت رفع و بهبود تنظیمات دستگاه و سرورهای WEB

 لازم به ذکر استپیش نیاز دوره فوق Network+ ، CCNA ، NSE4 ، آشنایی با مباحث WAF می باشد.

عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
NSE6 - FortiWeb
استاد: مهندس سروش عنایتی
-241,400,000در صورت تقاضا اعلام میگردد
نامشخص
4ورود به سایت

-    WAF Concepts
-    FortiWeb Basic Setup
-    Integrating External SIEM
-    Integrating Front-End SNAT & Load Balancers
-    DoS & Defacement
-    Signatures, Sanitization, & Auto-learning
-    SSL & TLS
-    Authentication & Access Control
-    PCI DSS 3.0 Compliance
-    Caching & Compression
-    Rewriting & Redirects
-    Troubleshooting