در این وبینار ابتدا با تعریف و قابلیت های SDN آشنا می شوید و سپس محصولات سیسکو با قابلیت SDN را معرفی می کنیم. در پایان نیز دمویی از محیط SDN سیسکو را خواهیم داشت.

عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
معرفی و دموی SDN مبتنی بر محصولات سیسکو
استاد: مهندس مجید اسدپور
-150,000دوشنبه 10 دی ماه ساعت 20:15
دوشنبه, 10 دی 1397
12اتمام کلاس