در این وبینار ابتدا با مفهوم کلود آشنا می شویم. چطور می توانیم تشخیص دهیم که آیا سرویسی کلود است و یا خیر. کلود چگونه پیاده سازی می شود و اجزا آن چیست. سپس دمویی از خروجی کلود با UCS Director به شما نشان داده می شود.

متاسفانه کلاس فعالی فعلا موجود نیست