در این وبینار ابتدا با مفهوم کلود آشنا می شویم. چطور می توانیم تشخیص دهیم که آیا سرویسی کلود است و یا خیر. کلود چگونه پیاده سازی می شود و اجزا آن چیست. سپس دمویی از خروجی کلود با UCS Director به شما نشان داده می شود.

عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
معرفی و دموی پیاده سازی کلود با Cisco UCS Director
استاد: مهندس مجید اسدپور
-150,000دوشنبه1 بهمن ماه ساعت 20:15
دوشنبه, 01 بهمن 1397
6ورود به سایت