دانشجویان پس از گذراندن این دوره با مفاهیم داینامیک روتینگ در میکروتیک آشنا شده ، تنظیمات و رفع مشکلات آنرا فراخواهند گرفت.

همچنین با مفاهیم و تنظیمات انواع VPN و Tunnel (لایه 2 و 3) آشنا خواهند شد.

نیز این دوره پیش نیاز گذراندن دوره MTCINE می باشد.

عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
MTCRE (MikroTIk Certified Routing Engineer)
استاد: مهندس عادل شاهینی
-241,000,000دوشنبه سه شنبه چهارشنبه 5 الی 7 فروردین ماه ساعت 9 الی 17
دوشنبه, 05 فروردين 1398
0ورود به سایت

Module 1 - Static Routing and it’s details ( Recursive route , ECMP , Policy Routing)

Module 2 - Point to Point Addressing

Module 3 – VPN & Tunnels (Layer 2 , Layer 3) (QinQ Vlan Tagging)

Module 4 – OSPF and it’s behaviour

Module 5 - LAB