45% تخفیف آموزش های تصویری CCIE R&S شامل : 

CCIE R&S V5 Written 400-101
CCIE R&S Lab 350-001

زمان طرح: 15 الی 19 مهر ماه

برای دریافت کوپن تخفیف به کانال رایکا امپرا به آدرس @raykatg مراجعه فرمایید.