دوره های سیسکو Routing & Switching

نام دورهقیمت محصول مبتنی بر ایمیج (تومان) قیمت محصول مبتنی بر USB فلش(تومان)نام مدرس

آموزش تصویری CCNA RS 200-125

90.000 115،000  مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری CCNA 200-120 80.000 105،000  مهندس علی شریعتی
آموزش تصویری CCNA LAB 200-120 70.000 95،000  مهندس علی شریعتی
آموزش تصویری CCNP ROUTE V2 Exam 300-101 100.000 125،000  مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری CCNP ROUTE V2 Exam 300-101 100.000 115،000  مهندس علی شریعتی
آموزش تصویری CCNP SWITCH V2 Exam 300-115 100.000 125،000  مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری CCNP SWITCH V2 Exam 300-115 100.000 125،000  مهندس علی شریعتی
آموزش تصویری CCNP TSHOOT 642-832 70.000 95،000  مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری CCIE R&S V5 Written 400-101 140.000 165،000  مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری CCIE R&S Lab 350-001 150.000 175،000  مهندس مجید اسدپور

آموزش تصویری پروتکل مسیریابی BGP

110.000 135،000  مهندس مجید اسدپور

دوره های سیسکو Security

نام دورهقیمت محصول مبتنی بر ایمیج (تومان) قیمت محصول مبتنی بر USB فلش(تومان)نام مدرس
آموزش تصویری CCNA Security 210-260 90.000  115،000 مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری CCNP SECURE 642-637 80.000 105،000  مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری CCNP FIREWALL 642-618 80.000 105،000  مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری CCNP VPN 642-648 80.000 105،000  مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری CCNP IPS 642-627 80.000 105،000  مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویریCisco SISAS 300-208 مبتنی بر  ISE V 2.0 130.000 155،000  مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری SIMOS 300-209 120.000 145،000  مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری مباحث مقدماتی و پیشرفته SSL VPN 120.000 155،000  مهندس مجید اسدپور

دوره های سیسکو Service Provider

نام دورهقیمت محصول مبتنی بر ایمیج (تومان) قیمت محصول مبتنی بر USB فلش(تومان)نام مدرس
آموزش تصویری MPLS & MPLS VPN Fundamentals 100.000 125،000  مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری Advanced MPLS VPN 100.000 125،000  مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری MPLS Traffic Engineering 120.000 155،000  مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویریIP QoS 642-642 100.000 125،000  مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری L2 VPN Architecture: L2TPV3, ATOM & VPLS 120.000  145،000 مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری CCIE Service Provider Lab1 351-029 200.000  225،000 مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری CCIE Service Provider Lab2 351-029 200.000  225،000 مهندس مجید اسدپور

دوره های سیسکو Data Center

نام دورهقیمت محصول مبتنی بر ایمیج (تومان) قیمت محصول مبتنی بر USB فلش(تومان)نام مدرس
آموزش تصویری CCNA DataCenter Exam 640-916 120.000  145،000 مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری CCNP DataCenter DCUCI v5.0 100.000  125،000 مهندس مجید اسدپور

دوره های سیسکو Design

نام دورهقیمت محصول مبتنی بر ایمیج (تومان) قیمت محصول مبتنی بر USB فلش(تومان)نام مدرس
آموزش تصویری CCDA 640-864 80.000 105،000  مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری CCDP ARCH 642-874 100.000 125،000  مهندس مجید اسدپور

دوره های سیسکو Cloud

نام دورهقیمت محصول مبتنی بر ایمیج (تومان) قیمت محصول مبتنی بر USB فلش(تومان)نام مدرس
آموزش تصویری CCNA Cloud CLDADM 210-455 130.000 145،000  مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری CCNA Cloud CLFND 210-451 120.000 135،000  مهندس مجید اسدپور

دوره های مایکروسافت 2008

نام دورهقیمت محصول مبتنی بر ایمیج (تومان) قیمت محصول مبتنی بر USB فلش(تومان)نام مدرس
آموزش تصویری Installing and Configuring Windows 7, Exam 70-680 60.000 75،000 مهندس علی شریعتی
آموزش تصویری Windows Server 2008 Active Directory, Exam 70.000 85،000 مهندس علی شریعتی
آموزش تصویری Windows Server 2008 Administrator, Exam 70-646 70.000 85،000 مهندس علی شریعتی
آموزش تصویری Windows Server 2008 Network Infrastructure, Exam 70-642 70.000 85،000 مهندس نیما حسینی

دوره های شیرپوینت

نام دورهقیمت محصول مبتنی بر ایمیج (تومان) قیمت محصول مبتنی بر USB فلش(تومان)نام مدرس
آموزش تصویری SharePoint 2010 Site Administration 100.000 115،000 مهندس سامان کلیایی

دوره های میکروتیک

نام دورهقیمت محصول مبتنی بر ایمیج (تومان) قیمت محصول مبتنی بر USB فلش(تومان)نام مدرس
MikroTik MTCNAآموزش تصویری 70.000 95،000  مهندس یاسین علیزاده
آموزش تصویری MikroTik MTCRE 80.000 105،000  مهندس یاسین علیزاده
آموزش تصویری MikroTik MTCINE 80.000 105،000  مهندس یاسین علیزاده
آموزش تصویری MikroTik MTCWE 100.000 125،000  مهندس یاسین علیزاده
آموزش تصویری Mikrotik MTCTCE 120.000 145،000  مهندس یاسین علیزاده

دوره های کامپتیا

نام دورهقیمت محصول مبتنی بر ایمیج (تومان) قیمت محصول مبتنی بر USB فلش(تومان)نام مدرس
آموزش تصویری+ Network  70.000  95،000 مهندس یاسین علیزاده

دوره های مدیریت

نام دورهقیمت محصول مبتنی بر ایمیج (تومان) قیمت محصول مبتنی بر USB فلش(تومان)نام مدرس
آموزش تصویری ITIL Foundation V3 100.000 125،000 مهندس نیما حسینی
آموزش تصویری ISO/IEC 27001 ISMS 100.000 125،000 مهندس نیما حسینی

دوره های برنامه نویسی

نام دورهقیمت محصول مبتنی بر ایمیج (تومان)قیمت محصول مبتنی بر USB فلش(تومان)نام مدرس
آموزش تصویری برنامه نویسی پایتون برای مهندسین شبکه 120.000 145،000  مهندس علی شریعتی
آموزش تصویری برنامه نویسی به سبک پایتون 90.000 115،000 مهندس پدرام شاه صفی

دوره های VMware

نام دورهقیمت محصول مبتنی بر ایمیج (تومان) قیمت محصول مبتنی بر USB فلش(تومان)نام مدرس
آموزش تصویری VMware vSphere 5.5 + Update 6.0 90.000 115،000  مهندس پژمان محمد علی نژاد

کتاب ها

نام دورهقیمت محصول (تومان)نام مدرس
راهنمای Microsoft SQL Server 2016 21.000 مهندس سید حسین رجاء
کتاب آموزش جامع لینوکس (سطح پیشرفته) 71.000 مهندس سید حسین رجاء
(آموزش جامع لینوکس (سطوح مقدماتی و متوسط 70.000 مهندس سید حسین رجاء
راهنمای كاربردي مدرک بين‌المللی لينوکسLPIC-3 302(Samba 3x) (دوره دو جلدی) 60.000 مهندس سید حسین رجاء
کتاب برنامه نويسی به زبان python (از مبتدی تا پيشرفته) 48.000  مهندس سید حسین رجاء
کتاب CCNA 640-802 50.000 مهندس مجید اسدپور
کتاب شبکه های کامپیوتری پیشرفته 50.000 مهندس مجید اسدپور
کتاب راهنمای كاربردي مدرک بين‌المللی لينوکسLPIC-3 300(Part1:OpenLDAP 2.4) 45.000 مهندس سید حسین رجاء
کتاب راهنمای کاربردی لینوکس LPIC-3 301 (open LDAP 2.3) (دوره دو جلدی) 38.000 مهندس سید حسین رجاء
راهنمای کاربردی مدرک بین المللی لینوکس RHCSA 36.000 مهندس سید حسین رجاء
راهنمای کاربردی مدرک بین المللی لینوکس RHCE 30.000 مهندس سید حسین رجاء
راهنمای کاربردی مدارک بین المللی لینوکس LPIC-3 (303 Security) و RHCSS 34.000 مهندس سید حسین رجاء
دوره دوجلدی کتاب LPIC-1 (101,102) 65.000 مهندس سید حسین رجاء
 دوره دوجلدی کتاب LPIC-2 (201,202) 69.000 مهندس سید حسین رجاء
کتاب راهنمای جامع Linux 52.000 مهندس سید حسین رجاء
کتاب خود آموز T-SQL (کدنویسی و برنامه نویسی در SQL Server 2000-2016) 37.500 مهندس سید حسین رجاء
کتاب LPIC-3 (305 Mail and messaging) 17.500  مهندس سید حسین رجاء
کتاب برنامه نویسی پوسته در لینوکس توسط Bash 17.000 مهندس سید حسین رجاء
کتاب امنیت پست الکترونیکی 4.500 مهندس سید حسین رجاء
کتاب Qmail راه اندازی، پیکربندی و مدیریت 9.500 مهندس سید حسین رجاء
کتاب پیکربندی عملی Forefront Threat Management Gateway با تخفیف 30 درصد
35000
مهندس بهاره فاطمی جهرمی
RAYKA CCIE R&S Technology Lab – OSPF 50,000 مهندس پریسا گرگین نیا
RAYKA CCIE R&S Technology Lab – DMVPN 40,000 مهندس پریسا گرگین نیا
ترجمه جلد اول کتاب CCIE R&S V5 48,000 مهندس مهدی گرگین نیا

گواهینامه

دیگر محصولاتقیمت محصول مبتنی بر لوح (تومان)نام مدرس
گواهینامه به شرط پذیرفته شدن در آزمون 50,000 -

جدیدترین دوره های آموزشی تولید شده

نام دورهقیمت محصول مبتنی بر ایمیج (تومان)قیمت محصول مبتنی بر USB فلش(تومان) نام مدرس
آموزش تصویری برنامه نویسی پایتون برای مهندسین شبکه

NEW

120.000 145،000  مهندس علی شریعتی
آموزش تصویری CCNA Cloud CLDADM 210-455

NEW

130.000 155،000  مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری Linux LPIC3-303 Security

NEW

130.000  155،000  مهندس سید حسین رجا
آموزش تصویری CCNA Cloud CLFND 210-451

NEW

120.000  145،000 مهندس مجید اسدپور