عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
CCNP R&S&T V2 New
استاد: مهندس آرش دلجو
-1202,290,000جمعه ساعت 14 الی 19
جمعه, 27 بهمن 1396
9تکمیل ظرفیت
CCIE Routing and Switching Written Exam Version 5.1 (400‐101)
استاد: مهندس آرش دلجو
-1002,890,000پنجشنبه ساعت 8 تا 13
پنج شنبه, 03 اسفند 1396
6ورود به سایت
CCNA V3
استاد: مهندس آرش دلجو
-801,200,000پنج شنبه ساعت 14 الی 19
پنج شنبه, 27 ارديبهشت 1397
15تکمیل ظرفیت
CCNP R&S&T V2 New
استاد: مهندس آرش دلجو
-1202,300,000شنبه و چهارشنبه 17:30 الی 20
شنبه, 06 مرداد 1397
7ورود به سایت
CCIE R&S Written+Lab V5.1
استاد: مهندس مجید اسدپور
-1203,500,000جمعه ساعت 9 الی 14
جمعه, 12 مرداد 1397
6ورود به سایت
Cisco Prime Infrastructure
استاد: مهندس فرهاد بهجت
-16500,000چهارشنبه ساعت 17 الی 21
چهارشنبه, 27 تیر 1397
1ورود به سایت
CCNA V3
استاد: مهندس آرش دلجو
-701,320,000دوشنبه ساعت 16 الی 21
دوشنبه, 01 مرداد 1397
9ورود به سایت
کمپ 2 روزه دوره Cisco Prime Infrastructure
استاد: مهندس فرهاد بهجت
-16500,00030 و 31 تیر ماه ساعت 9 الی 17
شنبه, 30 تیر 1397
5ورود به سایت
CCNP Route
استاد: مهندس مجید اسدپور
-601,300,000یکشنبه و سه شنبه ساعت 17 الی 20:30
سه شنبه, 12 تیر 1397
0ورود به سایت
CCNA V3
استاد: مهندس فرهاد بهجت
-701,320,000جمعه ها ساعت 14 الی 20
جمعه, 05 مرداد 1397
4ورود به سایت
CCNP Switch
استاد: مهندس مجید اسدپور
-401,100,000یکشنبه و سه شنبه ساعت 17 الی 20:30
یکشنبه, 04 شهریور 1397
1ورود به سایت
کمپ 2 روزه دوره Cisco Prime Infrastructure
استاد: مهندس فرهاد بهجت
-16500,00017 , 18 اردیبهشت ساعت 9 تا 17
دوشنبه, 17 ارديبهشت 1397
5اتمام کلاس
پیاده سازی و امن سازی IPV6
استاد: مهندس مجید اسدپور
-32850,000پنج شنبه ساعت 9 الی 14
پنج شنبه, 03 خرداد 1397
6ورود به سایت
CCNP R&S&T V2 New
استاد: مهندس مجید اسدپور
-1002,300,000یکشنبه و سه شنبه ساعت 17 تا 20:30
یکشنبه, 31 تیر 1397
11ورود به سایت
عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
CCNA+CCNP Security
استاد: مهندس مجید اسدپور
-1403,800,000پنج شنبه ها ساعت 14 تا 19
پنج شنبه, 30 فروردين 1397
14تکمیل ظرفیت
CCNA Security
استاد: مهندس مجید اسدپور
-351,000,000پنج شنبه ساعت 14الی 19
پنج شنبه, 30 فروردين 1397
0تکمیل ظرفیت
CCNP Security
استاد: مهندس مجید اسدپور
-1003,000,000پنج شنبه ساعت 14 الی 19
پنج شنبه, 31 خرداد 1397
6تکمیل ظرفیت
CCNA Security
استاد: مهندس فرهاد بهجت
-351,000,000شنبه وچهارشنبه ساعت 17:30 الی 20:30
شنبه, 06 مرداد 1397
2ورود به سایت
CCNA+CCNP Security
استاد: مهندس فرهاد بهجت
-1403,800,000شنبه وچهارشنبه ساعت 17:30 الی 20:30
شنبه, 06 مرداد 1397
2ورود به سایت
CCNP Security
استاد: مهندس فرهاد بهجت
-1003,000,000شنبه وچهارشنبه ساعت 17:30 الی20:30
چهارشنبه, 14 شهریور 1397
0ورود به سایت
کمپ سه روزه Cisco Identity Services Engine(ISE)
استاد: مهندس فرهاد بهجت
-241,200,000یکشنبه ،دوشنبه،سه شنبه ساعت 9 الی 17
یکشنبه, 07 مرداد 1397
0ورود به سایت
isco FirePOWER Next-Generation Firewall (NGFW) and Next-Generation IPS (NGIPS)
استاد: مهندس مجید اسدپور
-241,200,000چهار شنبه ساعت 16تا 20
چهارشنبه, 06 تیر 1397
12تکمیل ظرفیت
CCNP Security SISAS
استاد: مهندس فرهاد بهجت
-251,100,000دوشنبه ساعت 17:30 تا 20:30
دوشنبه, 17 ارديبهشت 1397
7ورود به سایت
CCNP Security SISAS
استاد: مهندس فرهاد بهجت
Access Security251,100,000دوشنبه ساعت 16:30 تا 20:30
دوشنبه, 25 تیر 1397
0ورود به سایت
عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
Implementing Cisco MPLS (MPLS)
استاد: مهندس آرش دلجو
-501,350,000جمعه ساعت 9الی 13
جمعه, 04 خرداد 1397
7ورود به سایت
دوره کاربردی CCNA تا CCIE Service Provider
استاد: مهندس مجید اسدپور
-1003,000,000پنج شنبه ساعت 14 الی 17
پنج شنبه, 22 آذر 1397
0ورود به سایت
دوره کاربردی CCNA تا CCIE Service Provider
استاد: مهندس مجید اسدپور
-1003,000,000جمعه ساعت9 - 14
جمعه, 29 دی 1396
16ورود به سایت
CCIE SP Lab Version 4
استاد: مهندس مجید اسدپور
-321,500,000در صورت تقاضا اعلام می گردد
نامشخص
2ورود به سایت
عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
دوره کاربردی دیتا سنتر
استاد: مهندس مجید اسدپور
-351,200,000دوشنبه ساعت 16:30 الی 20:30
دوشنبه, 01 مرداد 1397
23تکمیل ظرفیت
عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
CCNA Cloud (CLDFND+CLDADM)
استاد: مهندس مجید اسدپور
-502,500,000چهارشنبه ساعت 16-20
چهارشنبه, 24 مرداد 1397
9ورود به سایت
عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
NSE4 – FortiGate II
استاد: مهندس سروش عنایتی
-481,500,000در صورت تقاضا اعلام می گردد
نامشخص
1ورود به سایت
NSE6 - FortiWeb
استاد: مهندس سروش عنایتی
-241,400,000در صورت تقاضا اعلام میگردد
نامشخص
0ورود به سایت
NSE5 – FortiAnalyzer + FortiManager
استاد: مهندس سروش عنایتی
-161,100,000در صورت تقاضا اعلام میگردد
نامشخص
0ورود به سایت
NSE4 – FortiGate I
استاد: مهندس سروش عنایتی
-401,200,000شنبه و دوشنبه 17:30-20:30
شنبه, 20 مرداد 1397
9ورود به سایت
عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
PACK (JNCIA-Junos + JNCIS-Sec)
استاد: مهندس احمد دستاویز
-501,200,000درصورت تقاضا اعلام می گردد
نامشخص
9ورود به سایت
عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
F5-LTM Load-balancer Administration
استاد: مهندس پرهام امام جمعه
-16500,000در صورت تقاضا اعلام می گردد
نامشخص
9ورود به سایت
عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
وبینار LISP – معماری شبکه های نسل بعد
استاد: مهندس مجید اسدپور
-230,000دوشنبه ساعت 19 الی 20:30
دوشنبه, 30 بهمن 1396
6اتمام کلاس
وبینار معرفی ویژگی های فایرپاور
استاد: مهندس مجید اسدپور
-130,000شنبه 19 اسفند ماه ساعت 19 الی 20
شنبه, 19 اسفند 1396
10اتمام کلاس
وبینار رمزنگاری و کاربرد IPSec VPN در امنیت شبکه
استاد: مهندس علی شریعتی و مهندس نیما حسینی
-240,000شنبه 30تیر ساعت 20 الی22
شنبه, 30 تیر 1397
7ورود به سایت