عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
CCIE R&S Written+Lab V5.1
استاد: مهندس مجید اسدپور
-1203,500,000جمعه ساعت 8 الی 14
جمعه, 16 آذر 1397
14تکمیل ظرفیت
Cisco Prime Infrastructure
استاد: مهندس فرهاد بهجت
-16500,000چهارشنبه ساعت 17 الی 21
چهارشنبه, 04 ارديبهشت 1398
11ورود به سایت
کمپ 2 روزه دوره Cisco Prime Infrastructure
استاد: مهندس فرهاد بهجت
-16500,000یکشنبه و دوشنبه ساعت 9 الی 17
یکشنبه, 25 فروردين 1398
9ورود به سایت
CCNA V3
استاد: مهندس فرهاد بهجت
-701,320,000یکشنبه و سه شنبه ساعت 17:30 الی 20:30
یکشنبه, 15 ارديبهشت 1398
5ورود به سایت
CCNP R&S&T V2 New2
استاد: مهندس مجید اسدپور
-1002,800,000یکشنبه و سه شنبه ساعت 17 الی 21
یکشنبه, 22 ارديبهشت 1398
9ورود به سایت
CCNP R&S&T V2 New
استاد: مهندس فرهاد بهجت
-1202,800,000شنبه ،دوشنبه ،چهارشنبه ساعت 17:30 الی 20:30
شنبه, 17 فروردين 1398
0ورود به سایت
CCNP R&S&T V2 New1
استاد: مهندس مجید اسدپور
-1002,800,000جمعه ها ساعت 8 الی 14
جمعه, 07 تیر 1398
5ورود به سایت
آموزش CCIE R&S V5.1 Written+Lab1
استاد: مهندس مجید اسدپور
-903,000,000روزهای یکشنیه و سه شنبه ساعت 17 الی 21
یکشنبه, 13 مرداد 1398
0ورود به سایت
CCNA V3
استاد: مهندس فرهاد بهجت
-701,320,000جمعه ها ساعت 9 الی 14
جمعه, 13 ارديبهشت 1398
7ورود به سایت
عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
CCNA Security
استاد: مهندس فرهاد بهجت
-351,000,000شنبه وچهارشنبه ساعت 17:30 الی 20:30
شنبه, 21 مهر 1397
8ورود به سایت
CCNA+CCNP Security
استاد: مهندس فرهاد بهجت
-1403,800,000شنبه وچهارشنبه ساعت 17:30 الی 20:30
شنبه, 21 مهر 1397
6ورود به سایت
CCNP Security
استاد: مهندس فرهاد بهجت
-1003,000,000شنبه وچهارشنبه ساعت 17:30 الی20:30
شنبه, 03 آذر 1397
0ورود به سایت
کمپ دو روزه Cisco ASA SSL VPN
استاد: مهندس فرهاد بهجت
-16700,000 ساعت 9 الی 17
شنبه, 11 اسفند 1397
2ورود به سایت
CCNA + CCNP Security
استاد: مهندس مجید اسدپور
-1304,300,000شنبه ساعت 17 الی 21 و پنج شنبه ها14 الی 19
شنبه, 28 ارديبهشت 1398
13ورود به سایت
CCNP Security SISAS
استاد: مهندس فرهاد بهجت
Access Security251,100,000دوشنبه ساعت 17:30 تا 20:30
دوشنبه, 13 اسفند 1397
0ورود به سایت
عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
دوره کاربردی CCNA تا CCIE Service Provider
استاد: مهندس مجید اسدپور
-1004,200,000پنج شنبه ساعت 8 الی 14
پنج شنبه, 05 ارديبهشت 1398
12ورود به سایت
CCIE SP Lab Version 4
استاد: مهندس مجید اسدپور
-321,500,000در صورت تقاضا اعلام می گردد
نامشخص
3ورود به سایت
عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
CCNA + CCNP Data Center (2018)
استاد: مهندس مجید اسدپور
-904,800,000دوشنبه و چهارشنبه ساعت 17:00 الی 21:00
دوشنبه, 20 خرداد 1398
17ورود به سایت
CCIE Data Center Nexus
استاد: مهندس فرهاد بهجت
-401,800,000چهارشنبه ساعت 16:30 الی 20:30
چهارشنبه, 10 بهمن 1397
3ورود به سایت
عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
CCNA Cloud (CLDFND+CLDADM)
استاد: مهندس مجید اسدپور
-502,500,000چهارشنبه ساعت 16-20
چهارشنبه, 25 مهر 1397
11ورود به سایت
عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
NSE4 – FortiGate II
استاد: مهندس سروش عنایتی
-481,500,000در صورت تقاضا اعلام می گردد
نامشخص
4ورود به سایت
NSE6 - FortiWeb
استاد: مهندس سروش عنایتی
-241,400,000در صورت تقاضا اعلام میگردد
نامشخص
4ورود به سایت
NSE5 – FortiAnalyzer + FortiManager
استاد: مهندس سروش عنایتی
-161,100,000در صورت تقاضا اعلام میگردد
نامشخص
1ورود به سایت
NSE4 – FortiGate I
استاد: مهندس سروش عنایتی
-401,200,000شنبه و دوشنبه 17:30-20:30
شنبه, 20 مرداد 1397
11ورود به سایت
عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
امنیت جونیپر مقدماتی و پیشرفته (JNCIA-JUNOS + JNCIS-SEC + JNCIP-SEC)
استاد: مهندس مجید اسدپور
-482,000,000پنج شنبه ها ساعت 9 الی 13
پنج شنبه, 09 اسفند 1397
3ورود به سایت
PACK (JNCIA-Junos + JNCIS-Sec)
استاد: مهندس احمد دستاویز
-501,200,000درصورت تقاضا اعلام می گردد
نامشخص
13ورود به سایت
عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
F5-LTM Load-balancer Administration
استاد: مهندس پرهام امام جمعه
-16500,000در صورت تقاضا اعلام می گردد
نامشخص
18ورود به سایت
عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
کمپ نوروزی آخرین ورژن دیتاسنتر (سوییچ نکسوس + سرور UCS + ACI)
استاد: مهندس مجید اسدپور
-402,500,0005 الی 9 فرودین ساعت 9 الی 17
دوشنبه, 05 فروردين 1398
6ورود به سایت
کمپ سه روزه Cisco Identity Services Engine(ISE)
استاد: مهندس فرهاد بهجت
-241,400,000دوشنبه، سه شنبه ،چهارشنبه ساعت 9 الی 17
دوشنبه, 05 فروردين 1398
10ورود به سایت
کمپ سه روزه FirePOWER Next-Generation Firewall (NGFW) and Next-Generation IPS (NGIPS)
استاد: مهندس مجید اسدپور
-201,400,000دوشنبه، سه شنبه ، چهارشنبه ساعت 9 الی 17
دوشنبه, 05 فروردين 1398
2ورود به سایت
MTCRE (MikroTIk Certified Routing Engineer)
استاد: مهندس عادل شاهینی
-241,000,000دوشنبه سه شنبه چهارشنبه 5 الی 7 فروردین ماه ساعت 9 الی 17
دوشنبه, 05 فروردين 1398
0ورود به سایت
عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
QOS
استاد: مهندس آرش دلجو
-30700,000یکشنبه و سه شنبه ساعت 9 الی 12
یکشنبه, 05 اسفند 1397
4ورود به سایت
IPV6
استاد: مهندس آرش دلجو
-30700,000یکشنبه و سه شنبه ساعت 13 الی 16
یکشنبه, 05 اسفند 1397
3ورود به سایت
عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
وبینار رمزنگاری و کاربرد IPSec VPN در امنیت شبکه
استاد: مهندس علی شریعتی و مهندس نیما حسینی
-240,000شنبه ساعت 20 الی22
شنبه, 28 مهر 1397
7ورود به سایت