آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

رادیو رایکا

مقایسه سوییچ های نکسوس با سوییچ های اترنت
نام استاد: مهندس مجید اسدپور موضوع: رادیو رایکا

مقایسه سوییچ های نکسوس با سوییچ های اترنت

طراحی دیتاسنتر بخش اول به مدت 22 دقیقه
نام استاد: مهندس مجید اسدپور موضوع: رادیو رایکا

طراحی دیتاسنتر بخش اول به مدت 22 دقیقه

طراحی دیتاسنتر بخش دوم شبکه های SAN
نام استاد: مهندس مجید اسدپور موضوع: رادیو رایکا

طراحی دیتاسنتر بخش دوم شبکه های SAN

با دوره CCNA Collabration آشنا شوید به مدت 20 دقیقه
نام استاد: مهندس علی شریعتی موضوع: رادیو رایکا

با دوره CCNA Collabration آشنا شوید به مدت 20 دقیقه

مایکروسافت یا سیسکو؟
نام استاد: مهندس علی شریعتی موضوع: رادیو رایکا

مایکروسافت یا سیسکو؟

چگونه در 7 روز کسب و کار خود را راه اندازی کنیم!
نام استاد: مهندس مجید اسدپور موضوع: رادیو رایکا

چگونه در 7 روز کسب و کار خود را راه اندازی کنیم!

مقایسه تکنولوژی های VSS، Stack و VPC
نام استاد: مهندس مجید اسدپور موضوع: رادیو رایکا

مقایسه تکنولوژی های VSS، Stack و VPC

تهدیدهای شبکه را بشناسید
نام استاد: مهندس علی شریعتی موضوع: رادیو رایکا

تهدیدهای شبکه را بشناسید

مفاهیم امنیت اطلاعات
نام استاد: مهندس نیما حسینی موضوع: رادیو رایکا

مفاهیم امنیت اطلاعات

مفهوم FEX و کاربرد آن در طراحی دیتاسنتر
نام استاد: مهندس مجید اسدپور موضوع: رادیو رایکا

مفهوم FEX و کاربرد آن در طراحی دیتاسنتر

مفهوم کلود و رایانش ابری
نام استاد: مهندس علی شریعتی موضوع: رادیو رایکا

مفهوم کلود و رایانش ابری

مفهوم FabricPath  و کاربرد آن در طراحی دیتاسنتر
نام استاد: مهندس مجید اسدپور موضوع: رادیو رایکا

مفهوم FabricPath و کاربرد آن در طراحی دیتاسنتر

معرفی VRF و CCNPv2
نام استاد: مهندس علی شریعتی موضوع: رادیو رایکا

معرفی VRF و CCNPv2

طراحی دیتاسنتر مبتنی بر مدل Leaf and Spine
نام استاد: مهندس مجید اسدپور موضوع: رادیو رایکا

طراحی دیتاسنتر مبتنی بر مدل Leaf and Spine

معرفی سرویس های کلود آمازون - EC2
نام استاد: مهندس مجید اسدپور موضوع: رادیو رایکا

معرفی سرویس های کلود آمازون - EC2

مقایسه پروتکل های SAN
نام استاد: مهندس علی شریعتی موضوع: رادیو رایکا

مقایسه پروتکل های SAN

چگونه برای آزمون های بین المللی آماده شویم
نام استاد: مهندس علی شریعتی موضوع: رادیو رایکا

چگونه برای آزمون های بین المللی آماده شویم

MPLS چیست؟
نام استاد: مهندس مجید اسدپور موضوع: رادیو رایکا

MPLS چیست؟

معرفی سرویس های کلود آمازون - سرویس های ذخیره سازی S3, EBS and EFS
نام استاد: مهندس مجید اسدپور موضوع: رادیو رایکا

معرفی سرویس های کلود آمازون - سرویس های ذخیره سازی S3, EBS and EFS

مفهوم روتینگ و مسیریابی
نام استاد: مهندس علی شریعتی موضوع: رادیو رایکا

مفهوم روتینگ و مسیریابی

معرفی سرویس MPLS VPN
نام استاد: مهندس مجید اسدپور موضوع: رادیو رایکا

معرفی سرویس MPLS VPN

معرفی دوره جدید CCNP R&S
نام استاد: مهندس علی شریعتی موضوع: رادیو رایکا

معرفی دوره جدید CCNP R&S

آیا معنی درست روتینگ و سوییچینگ را می دانید؟
نام استاد: مهندس مجید اسدپور موضوع: رادیو رایکا

آیا معنی درست روتینگ و سوییچینگ را می دانید؟

برای ارتباط بین دیتاسنتر ها OTV بهتر است یا VPLS؟
نام استاد: مهندس مجید اسدپور موضوع: رادیو رایکا

برای ارتباط بین دیتاسنتر ها OTV بهتر است یا VPLS؟

معرفی تکنولوژی های VPN لایه 2 و مقایسه آن با VPN لایه 3
نام استاد: مهندس مجید اسدپور موضوع: رادیو رایکا

معرفی تکنولوژی های VPN لایه 2 و مقایسه آن با VPN لایه 3

مفهوم Multicast و مولفه های آن
نام استاد: مهندس مجید اسدپور موضوع: رادیو رایکا

مفهوم Multicast و مولفه های آن

مفهوم امنیت در دسترسی به شبکه و معرفی دوره SISAS
نام استاد: مهندس مجید اسدپور موضوع: رادیو رایکا

مفهوم امنیت در دسترسی به شبکه و معرفی دوره SISAS

سرورهای سیسکو با دیگر برندها چه تفاوتی دارد؟
نام استاد: مهندس مجید اسدپور موضوع: رادیو رایکا

سرورهای سیسکو با دیگر برندها چه تفاوتی دارد؟

معرفی ابزارهای امنیت شبکه
نام استاد: مهندس مجید اسدپور موضوع: رادیو رایکا

معرفی ابزارهای امنیت شبکه

مرورری بر آدرس دهی IPV6
نام استاد: مهندس مجید اسدپور موضوع: رادیو رایکا

مرورری بر آدرس دهی IPV6

ارائه سرویس های باکیفیت در شبکه IP - بخش اول
نام استاد: مهندس مجید اسدپور موضوع: رادیو رایکا

ارائه سرویس های باکیفیت در شبکه IP - بخش اول

فایروال چیست - بخش اول
نام استاد: مهندس مجید اسدپور موضوع: رادیو رایکا

فایروال چیست - بخش اول

فایروال چیست - بخش دوم
نام استاد: مهندس مجید اسدپور موضوع: رادیو رایکا

فایروال چیست - بخش دوم

مفاهیم گواهی امضاء دیجیتال
نام استاد: مهندس مجید اسدپور موضوع: رادیو رایکا

مفاهیم گواهی امضاء دیجیتال

معرفی دوره آموزش حضوری CCNA to CCIE Service Provider
نام استاد: مهندس مجید اسدپور موضوع: رادیو رایکا

معرفی دوره آموزش حضوری CCNA to CCIE Service Provider

معرفی دوره comptia Security Plus
نام استاد: مهندس مجید اسدپور موضوع: رادیو رایکا

معرفی دوره comptia Security Plus

در خصوص گرایش های شغلی در استرالیا بیشتر بدانید
نام استاد: مهندس مجید اسدپور موضوع: رادیو رایکا

در خصوص گرایش های شغلی در استرالیا بیشتر بدانید

مدارک و شغل های مرتبط با سیسکو را بهتر بشناسید
نام استاد: مهندس مجید اسدپور موضوع: رادیو رایکا

مدارک و شغل های مرتبط با سیسکو را بهتر بشناسید