آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

رادیو رایکا

مقایسه سوییچ های نکسوس با سوییچ های اترنت
نام استاد: مهندس مجید اسدپور موضوع: رادیو رایکا

مقایسه سوییچ های نکسوس با سوییچ های اترنت

طراحی دیتاسنتر بخش اول به مدت 22 دقیقه
نام استاد: مهندس مجید اسدپور موضوع: رادیو رایکا

طراحی دیتاسنتر بخش اول به مدت 22 دقیقه

طراحی دیتاسنتر بخش دوم شبکه های SAN
نام استاد: مهندس مجید اسدپور موضوع: رادیو رایکا

طراحی دیتاسنتر بخش دوم شبکه های SAN

با دوره CCNA Collabration آشنا شوید به مدت 20 دقیقه
نام استاد: مهندس علی شریعتی موضوع: رادیو رایکا

با دوره CCNA Collabration آشنا شوید به مدت 20 دقیقه

مایکروسافت یا سیسکو؟
نام استاد: مهندس علی شریعتی موضوع: رادیو رایکا

مایکروسافت یا سیسکو؟

چگونه در 7 روز کسب و کار خود را راه اندازی کنیم!
نام استاد: مهندس مجید اسدپور موضوع: رادیو رایکا

چگونه در 7 روز کسب و کار خود را راه اندازی کنیم!

مقایسه تکنولوژی های VSS، Stack و VPC
نام استاد: مهندس مجید اسدپور موضوع: رادیو رایکا

مقایسه تکنولوژی های VSS، Stack و VPC

تهدیدهای شبکه را بشناسید
نام استاد: مهندس علی شریعتی موضوع: رادیو رایکا

تهدیدهای شبکه را بشناسید

مفاهیم امنیت اطلاعات
نام استاد: مهندس نیما حسینی موضوع: رادیو رایکا

مفاهیم امنیت اطلاعات

مفهوم FEX و کاربرد آن در طراحی دیتاسنتر
نام استاد: مهندس مجید اسدپور موضوع: رادیو رایکا

مفهوم FEX و کاربرد آن در طراحی دیتاسنتر

مفهوم کلود و رایانش ابری
نام استاد: مهندس علی شریعتی موضوع: رادیو رایکا

مفهوم کلود و رایانش ابری

مفهوم FabricPath  و کاربرد آن در طراحی دیتاسنتر
نام استاد: مهندس مجید اسدپور موضوع: رادیو رایکا

مفهوم FabricPath و کاربرد آن در طراحی دیتاسنتر

معرفی VRF و CCNPv2
نام استاد: مهندس علی شریعتی موضوع: رادیو رایکا

معرفی VRF و CCNPv2

طراحی دیتاسنتر مبتنی بر مدل Leaf and Spine
نام استاد: مهندس مجید اسدپور موضوع: رادیو رایکا

طراحی دیتاسنتر مبتنی بر مدل Leaf and Spine

معرفی سرویس های کلود آمازون - EC2
نام استاد: مهندس مجید اسدپور موضوع: رادیو رایکا

معرفی سرویس های کلود آمازون - EC2

مقایسه پروتکل های SAN
نام استاد: مهندس علی شریعتی موضوع: رادیو رایکا

مقایسه پروتکل های SAN

چگونه برای آزمون های بین المللی آماده شویم
نام استاد: مهندس علی شریعتی موضوع: رادیو رایکا

چگونه برای آزمون های بین المللی آماده شویم

MPLS چیست؟
نام استاد: مهندس مجید اسدپور موضوع: رادیو رایکا

MPLS چیست؟

معرفی سرویس های کلود آمازون - سرویس های ذخیره سازی S3, EBS and EFS
نام استاد: مهندس مجید اسدپور موضوع: رادیو رایکا

معرفی سرویس های کلود آمازون - سرویس های ذخیره سازی S3, EBS and EFS

مفهوم روتینگ و مسیریابی
نام استاد: مهندس علی شریعتی موضوع: رادیو رایکا

مفهوم روتینگ و مسیریابی

معرفی سرویس MPLS VPN
نام استاد: مهندس مجید اسدپور موضوع: رادیو رایکا

معرفی سرویس MPLS VPN

معرفی دوره جدید CCNP R&S
نام استاد: مهندس علی شریعتی موضوع: رادیو رایکا

معرفی دوره جدید CCNP R&S

آیا معنی درست روتینگ و سوییچینگ را می دانید؟
نام استاد: مهندس مجید اسدپور موضوع: رادیو رایکا

آیا معنی درست روتینگ و سوییچینگ را می دانید؟

برای ارتباط بین دیتاسنتر ها OTV بهتر است یا VPLS؟
نام استاد: مهندس مجید اسدپور موضوع: رادیو رایکا

برای ارتباط بین دیتاسنتر ها OTV بهتر است یا VPLS؟

معرفی تکنولوژی های VPN لایه 2 و مقایسه آن با VPN لایه 3
نام استاد: مهندس مجید اسدپور موضوع: رادیو رایکا

معرفی تکنولوژی های VPN لایه 2 و مقایسه آن با VPN لایه 3

مفهوم Multicast و مولفه های آن
نام استاد: مهندس مجید اسدپور موضوع: رادیو رایکا

مفهوم Multicast و مولفه های آن

مفهوم امنیت در دسترسی به شبکه و معرفی دوره SISAS
نام استاد: مهندس مجید اسدپور موضوع: رادیو رایکا

مفهوم امنیت در دسترسی به شبکه و معرفی دوره SISAS

سرورهای سیسکو با دیگر برندها چه تفاوتی دارد؟
نام استاد: مهندس مجید اسدپور موضوع: رادیو رایکا

سرورهای سیسکو با دیگر برندها چه تفاوتی دارد؟

معرفی ابزارهای امنیت شبکه
نام استاد: مهندس مجید اسدپور موضوع: رادیو رایکا

معرفی ابزارهای امنیت شبکه

مرورری بر آدرس دهی IPV6
نام استاد: مهندس مجید اسدپور موضوع: رادیو رایکا

مرورری بر آدرس دهی IPV6

ارائه سرویس های باکیفیت در شبکه IP - بخش اول
نام استاد: مهندس مجید اسدپور موضوع: رادیو رایکا

ارائه سرویس های باکیفیت در شبکه IP - بخش اول

فایروال چیست - بخش اول
نام استاد: مهندس مجید اسدپور موضوع: رادیو رایکا

فایروال چیست - بخش اول

فایروال چیست - بخش دوم
نام استاد: مهندس مجید اسدپور موضوع: رادیو رایکا

فایروال چیست - بخش دوم

مفاهیم گواهی امضاء دیجیتال
نام استاد: مهندس مجید اسدپور موضوع: رادیو رایکا

مفاهیم گواهی امضاء دیجیتال

معرفی دوره آموزش حضوری CCNA to CCIE Service Provider
نام استاد: مهندس مجید اسدپور موضوع: رادیو رایکا

معرفی دوره آموزش حضوری CCNA to CCIE Service Provider

معرفی دوره comptia Security Plus
نام استاد: مهندس مجید اسدپور موضوع: رادیو رایکا

معرفی دوره comptia Security Plus

در خصوص گرایش های شغلی در استرالیا بیشتر بدانید
نام استاد: مهندس مجید اسدپور موضوع: رادیو رایکا

در خصوص گرایش های شغلی در استرالیا بیشتر بدانید

مدارک و شغل های مرتبط با سیسکو را بهتر بشناسید
نام استاد: مهندس مجید اسدپور موضوع: رادیو رایکا

مدارک و شغل های مرتبط با سیسکو را بهتر بشناسید

معرفی و پیاده سازی ویژگی Cisco ISE-Threat Centric NAC(TCN)
نام استاد: مهندس فرهاد بهجت موضوع: رادیو رایکا

معرفی و پیاده سازی ویژگی Cisco ISE-Threat Centric NAC(TCN)

ویژگی Threat Centric NAC از ورژن 2.1 به بعد، به محصول Cisco ISE اضافه گردید. با کمک این Feature میتوان بین محصول Cisco ISE و سایر نرم افزارهایی که برای Scan کلاینت های شبکه استفاده میگردد( مانند نرم افزار InsightVM شرکت Rapid7) ارتباط برقرار نماییم به این صورت که در صورتی که وضعیت آسیب پذیری کلاینت ...

مسیر یادگیری شبکه بر اساس نوع شغل از زبان مهندس علی شریعتی
نام استاد: مهندس علی شریعتی موضوع: رادیو رایکا

مسیر یادگیری شبکه بر اساس نوع شغل از زبان مهندس علی شریعتی

معرفی SD-WAN
نام استاد: مهندس علی شریعتی موضوع: رادیو رایکا

معرفی SD-WAN

ساختار جدید آموزش و گواهینامه های سیسکو
نام استاد: مهندس علی شریعتی موضوع: رادیو رایکا

ساختار جدید آموزش و گواهینامه های سیسکو