تشکیل قطعی دوره آموزش حضوری
CCNA+CCNP Security                                         
CCNA Security 
  مدرس: مهندس مجید اسدپور***شروع دوره 30 فروردین ماه 97
برای رزرو و ثبت نام این دوره به این لینک مراجعه کنید.
@raykatg