دوره آموزشی( LPIC-3 302(Samba 3x به محصولات آموزشی CBT اضافه شد.                                                                                
برای دیدن سرفصل و خرید این محصول به این لینک مراجعه کنید.
@raykatg