نام طرح:آسمان
موضوع طرح: 25% تخفیف آموزش تصویری LPIC-3 302 Samba 3x
زمان طرح: 8 تا 13 اردیبهشت ماه
برای مشاهده سرفصل و خرید این محصول به این لینک مراجعه فرمایید.
@raykatg