تشکیل قطعی ***دوره آموزش حضوری  کمپ دو روزه Cisco Prime Infrastructure
مدرس: مهندس فرهاد بهجت
17 و 18 اردیبهشت ماه
 
@raykatg