دوره آموزش حضوری ( FirePOWER Next-Generation Firewall NGFW) and Next-Generation IPS (NGIPS
مدرس :مهندس مجید اسدپور
شروع کلاس :22 خرداد ماه 97
برای مشاهده سرفصل و رزرو دوره به این لینک مراجعه کنید.
@raykatg