?محصول آموزشیJunos, Associate (JNCIA-Junos)  تیک وان شد.
برای مشاهده و خرید این محصول به لینک  زیر مراجعه فرمایید.
 
@raykatg