???تشکیل قطعی دوره آموزش حضوریCCNP Security 
  مدرس: مهندس مجید اسدپور***شروع دوره 24 خرداد ماه 97
⭕️⭕️⭕️ظرفیت محدود⭕️⭕️⭕️
 
@raykatg