???30% تخفیف محصولات آموزشی CCNA Cloud
مهلت زمان استفاده از تخفیف 10 تا 13خرداد ماه
برای مشاهده سرفصل و خرید این محصول به این لینک مراجعه کنید
@raykatg