📣📣📣 %30تخفیف پیش فروش محصول آموزش تصویری Cisco Firepower Threat Defense(FTD)
مهلت استفاده از تخفیف2و3 تیر ماه  
این محصول تا نهم تیر ماه آماده می شود
برای مشاهده دمو و سرفصل  و خرید این محصول به این لینک مراجعه فرمایید.
@raykatg