📣📣📣 %15 تخفیف محصول آموزش تصویری Cisco Firepower Threat Defense(FTD) 
مهلت استفاده از تخفیف 19 و 20 تیرماه 97
 برای مشاهده دمو و خرید این محصول به این لینک مراجعه کنید.
@raykatg