??? %35تخفیف پیش فروش محصول آموزش تصویری امنیت پیشرفته جونیپر JNCIP-SEC(AJSEC)
مهلت استفاده از تخفیف3 تا 5  شهریور ماه  
این محصول تا15 مهر ماه آماده می شود
برای مشاهده سرفصل و خرید این محصول به این لینک مراجعه نمایید.
@raykatg