???دوره آموزش حضوری  CCIE Data Center Nexus
مدرس: مهندس فرهاد بهجت
چهارشنبه ها ساعت 17:30 الی 20:30
 برای مشاهده سرفصل و رزرو در دوره به این لینک مراجعه فرمایید.
@raykatg