??? تشکیل قطعی دوره آموزشی CCNP R&S&T V2 New 
 مدرس : مهندس آرش دلجو
 شروع قطعی دوره 28 آبان ماه 97
برای رزرو این دوره به این لینک مراجعه نمایید.
@raykatg