📣📣📣تشکیل قطعی دوره آموزش حضوری  CCIE R&S Written+Lab V5.1
مدرس: مهندس مجید اسدپور
شروع دوره 9 آذر مرداد ماه 97
برای رزرو این دوره به این لینک مراجعه نمایید.
@raykatg