دوره آموزشی Cisco Prime Infrastructure تیک وان شد.   
برای مشاهده تیک وان این محصول به این لینک مراجعه نمایید.                                                                          
@raykatg