??? %25 تخفیف محصول آموزش تصویری Cisco Firepower Threat Defense(FTD) 
مهلت استفاده از تخفیف 24 الی 26 آذرماه 97
 برا ی مشاهد دمو و خرید این محصول به این لینک مراجعه کنید
@raykatg