???طرح تخفیف محصولات لینوکس
خرید دو محصول از محصولات لینوکس معادل 20% تخفیف—کد کوپن:linux20
خرید چهار محصول از محصولات لینوکس معادل 30% تخفیف—کدکوپن:linux30
مهلت استفاده از تخفیف 16 الی 18 دی ماه
برای مشاهده ووخرید محصولات به این لینک مراجعه نمایید.
@raykatg