??? کمپ نوروزی دوره آموزش حضوری Cisco Identity Services Engine(ISE)        

مدرس: مهندس فرهاد بهجت

زمان 7،6،5فروردین ماه 98 ساعت 9 الی17

برای رزرو شرکت دراین دوره به این لینک مراجعه نمایید

@raykatg