کمپ نوروزی دوره آموزش حضوری  FirePOWER Next-Generation Firewall NGFW) and Next-Generation IPS (NGIPS)
مدرس :مهندس مجید اسدپور
5و6و 7 فروردین ماه 98
برای رزرو در این دوره به این لینک مراجعه نمایید
@raykatg