???طرح تخفیف
خرید سه  محصول از محصولات کلود معادل30% تخفیف CCNA CLDFND + CCNA CLDADM + OpenStack
کد کوپن:cloud30
 مهلت استفاده از تخفیف 14 الی 17 بهمن ماه97 
برای مشاهده و خرید محصولات به این لینک مراجعه نمایید.
@raykatg