???طرح تخفیف
خرید دو  محصول از محصولات امنیت معادل25% تخفیف CCNA Security + FirePower + SIMOS+ Firewall+SISAS
کد کوپن:security25
برای مشاهده و خرید محصولات به این لینک مراجعه نمایید.
 مهلت استفاده از تخفیف 14 الی 17 بهمن ماه97 
@raykatg