???20% تخفیف آموزش حضوری
زمان طرح: 28 بهمن الی 10 اسفند 97
 برای اطلاعات بیشتر و رزرو دوره به این لینک مراجعه نمایید.
?برای استفاده از تخفیف ثبت نام ، پیش پرداخت در زمان رزرو دوره الزامیست. 
 
@raykatg