نرم افزار اندازه گیری پهنای باند WAN

تولید کننده: رایکا
ناشر: اندیشه گستر رایکا *** شماره مجوز : 50/708
ارائه محصول منوط به مطالعه و امضاء همه صفحات قرارداد پیوستی است.

مدت زمان تحویل: دو روز کاری
قیمت محصول: 1,000,000 ﷼
بسته بندی Tooltip

سرفصل مطالب و دموی محصول

 

لینک دانلود قرارداد فروش نرم افزار rband

https://www.rayka-co.ir/files/product_file/rband.pdf

 

راهنمای سریع

rband WAN Bandwidth Meter

هدف برنامه:

هدف از این برنامه اندازه گیری حداکثر پهنای باند لحظه ای بین دو نقطه است که در کمتر از یک دقیقه محاسبه می شود.

مدیران شبکه حتما بارها و بارها مجبور به اندازه گیری حداکثر پهنای باند واقعی ارتباطات WANو یا Wirelessشده اند. می توانید از این برنامه جهت اندازه گیری پهنای باند واقعی ارتباطات سازمان مانند Intranet، MPLS، Wireless، LANو یا هر نوع ارتباط دیگری بهره ببرید.

 

نکات اجرای برنامه:

1-      در یک طرف، نسخه Clientبرنامه rbandو در طرف دیگر نسخه Serverآن را اجرا نمایید.

2-      بدیهی است که جهت اجرای صحیح برنامه دو طرف ارتباط باید همدیگر را ببینند.

3-      از Offبودن فایروال روی دو ویندوز Clientو Serverمطمئن شوید. همچنین اگر بین Clientو Serverفایروال تحت شبکه وجود دارد، از باز بودن پورت های 5555و 5556بین دو طرف و به صورت دو طرفه اطمینان حاصل کنید.

4-      برای بدست آوردن حداکثر پهنای باند بین دو نقطه، زمانی از اجرای این برنامه استفاده کنید که ترافیک دیگری غیر از ترافیک این برنامه روی خط قرار نگیرد.

5-      اجرای این برنامه ها روی ویندوز تست شده است.

6-      برای اندازه گیری پهنای باند WANلزومی ندارد تا برنامه را دقیقا روی دو سر خط تست کنید. می توانید روی هر کامپیوتری و در شبکه LANدو سایت برنامه را اجرا نمایید.

چگونگی اجرای برنامه:

در سمت سرور:

ابتدا فولدر rband را در مسیر دلخواه خود کپی نمایید. سپس پس از ورود به مربوطه از طریق command prompt دستور زیر را وارد نمایید.

  • مقدار پارامتر side را برابر با server قرار دهید.
  • مقدار آدرس ipرا آدرس سرور قرار دهید که قرار است روی آن گوش فرا دهد و منتظر ارتباط کلاینت باشد.

در سمت کلاینت:

ابتدا فولدر rband را در مسیر دلخواه خود کپی نمایید. سپس پس از ورود به مربوطه از طریق command prompt دستور زیر را وارد نمایید.

  • مقدار پارامتر side را برابر با client قرار دهید.
  • مقدار آدرس ipرا آدرس سرور قرار دهید که قرار است به آن متصل شود.

پارامترهای اجرای برنامه:

-side:

مقدار side را در یک طرف server و در طرف دیگر client قرار دهید.

-ip:

آدرس ip سرور را مشخص می کند. وارد کردن این پارامتر اجباری است.

-time:

بازه زمانی اجرای برنامه است که در آن پهنای باند دانلود و آپلود اندازه گیری می شود. مقدار پیش فرض آن 5 ثانیه است.

-size:

سایز بسته هایی است که بین کلاینت و سرور جابجا می شود. پیش فرض آن 1400 بایت است.

-data_port:

ترافیک های flooding روی این پورت از کلاینت به سرور و بالعکس جابجا می شود. مقدار پیش فرض آن udp 5555 است.

-control_port:

ترافیک های کنترلی روی این پورت از کلاینت به سرور جابجا می شود. مقدار پیش فرض آن tcp 5556 است.

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.