آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

معرفی و پیاده سازی ویژگی Cisco ISE-Threat Centric NAC(TCN)

نام استاد: مهندس فرهاد بهجت

ویژگی Threat Centric NAC از ورژن 2.1 به بعد، به محصول Cisco ISE اضافه گردید.
با کمک این Feature میتوان بین محصول Cisco ISE و سایر نرم افزارهایی که برای Scan کلاینت های شبکه استفاده میگردد( مانند نرم افزار InsightVM شرکت Rapid7) ارتباط برقرار نماییم به این صورت که در صورتی که وضعیت آسیب پذیری کلاینت های شبکه از حد مشخصی بیشتر بود، دسترسی آن را به شبکه محدود نماییم و اصطلاحا آن سیستم را قرینطه نماییم.
در ویدیو زیر به معرفی و پیاده سازی ویژگی Threat Centric NAC در Cisco ISE 2.4 می پردازیم.
عنوان ویدئو مبلغ ویدئو خریداری شده
Cisco ISE-Threat Centric NAC(TCN)رایگان