آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

19. Multicast Routing Overview

نام دوره: CCIE R&S V5 Written 400-101 | نام استاد: مهندس مجید اسدپور

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید