آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

36. Wireless Topologies

نام دوره: CCNA 200-301 | نام استاد: مهندس مجید اسدپور

انواع توپولوژی ها در وایرلس

در این بخش به معرفی انواع توپولوژی های وایرلس می پردازیم

توپولوژی ad-hoc که در آن دو دستگاه رادیویی مستقیم با هم ارتباط برقرار می کنند

توپولوژی BSS که امکان چندین دستگاه رادیویی با یکدیگر و با شبکه باسیم فراهم می شود

توپولوژی ESS که در آن محدوده پوشش وایرلس افزایش می یابد. در این حالت همه رادیوها سرویس دهنده هستند و در باندهای فرکانسی مختلف سرویس می دهند تا با هم تداخل نداشته باشند.

توپولوژی repeater که در آن محدوده پوشش وایرلس افزایش می یابد ولی رادیوهای میانی سرویس دهنده نیستند. تمام رادیوها در این حالت در باند فرکانسی یکسان فعال هستند.

توپولوژی Bridge که در آن امکان ارتباط چند ساختمان از طریق ارتباط بی سیم فراهم می شود

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید