آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

36.1. Wireless Frequency Bands and Standards

نام دوره: CCNA 200-301 | نام استاد: مهندس مجید اسدپور

معرفی باندهای فرکانسی و انواع استانداردها در وایرلس

در این بخش به معرفی باندهای فرکانسی مختلف در وایرلس خصوصا 2.4GHz و 5GHz و انواع کانالها و کانالهای non-overlapped پرداخته می شود. در 2.4GHz سه کانال و در 5GHz به صورت همزمان تا 24 کانال می توانیم در اختیار داشته باشیم.

سپس به معرفی انواع استانداردهای وایرلس می پردازیم. اینکه هر یک از استاندارها در کدام باند فرکانسی کار می کنند و تا چه سرعتی را در اختیار ما قرار می دهند. 802.11b از قدیمی ترین استاندارهای وایرلس است که تا سرعت 11Mbps را در باند فرکانسی 2.4GHz در اختیار ما قرار می دهد. استاندارد 802.11ax آخرین تکنولوژی وایرلس است که به WiFi6 معروف است و تا سرعت حدود 28Gbps را در اختیار ما قرار می دهد و در هر دو باند فرکانسی 2.4GHz و 5GHz کار می کند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید