آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

36.2. Cisco Wireless Architecture

نام دوره: CCNA 200-301 | نام استاد: مهندس مجید اسدپور

بررسی انواع معماریهای وایرلس سیسکو

در این بخش انواع معماریهای وایرلس سیسکو معرفی می شوند

معماری Autonomous AP که در آن هر AP به صورت مجزا مدیریت و پیکربندی می شود. این روش در مقیاس های بزرگ پیچیده است.

معماری Split-MAC که در آن همه AP ها توسط WLC و یا کنترلر مدیریت می شوند. این نوع AP، Lightweight AP نامیده می شود زیرا در این روش تمام داده های کنترلی و کاربران از طریق تونل CAPWAP بین Lightweight AP و WLC جابجا می شود. در واقع در این شیوه صرفا عملیات بلادرنگ روی AP انجام می شود و همه دیگر پردازش ها در نقطه مرکزی صورت می گیرد.

چگونگی قرار گیری WLC در این بخش شرح داده می شود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید