آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

39. what is DevNet

نام دوره: CCNA 200-301 | نام استاد: مهندس مجید اسدپور

DevNet چیست و چه ویژگی هایی دارد

این سوالی است که در این ویدئو به آن می پردازیم و به سه ویژگی Abstraction، Version Control و Automation می پردازم.

منظور از Abstraction این است که پیکربندی شبکه مستقل از vendor صورت می گیرد

منظور از Version Control این است که کل زیرساخت شبکه قابلیت rollback داشته باشد

منظور از Automation پیکربندی و مدیریت همزمان تجهیزات شبکه است

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید