آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

39.1. DevNet Concept Model

نام دوره: CCNA 200-301 | نام استاد: مهندس مجید اسدپور

مدل مفهومی DevNet

در این بخش به مولفه های تشکیل دهنده DevNet می پردازیم که شامل موارد زیر است.

ساختار داده YANG که در واقع مولفه های تشکیل دهنده تجهیزاتی است که مانیتور و یا پیکربندی می شوند.

داده های YANG با یکی از روش های xml، json و یا yaml کد و منتفل می شوند.

پروتکل هایی که داده های yang را کد و منتقل می کند معمولا یکی از سه پروتکل netconf، restconf و grpc است.

پروتکل netconf داده yang را به صورت xml کد می کند و روی ssh منتقل می کند

پروتکل restconf داده yang را به صورت xml و یا json و روی http منتقل می کند

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید